Schipper Gerard de Vries van de provincie haalt de gele boeien binnen op de Burgumer Mar FOTO MARCEL VAN KAMMEN

In hoeverre schaadt snelvaren de natuur?

Schipper Gerard de Vries van de provincie haalt de gele boeien binnen op de Burgumer Mar FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Voor- en tegenstanders van het snelvaren op de Burgumer Mar krijgen vrijdag te horen of de boten het meer weer op mogen, of dat het dit seizoen afgelopen is.

Geen van de belanghebbenden durfde maandagmiddag na afloop van de zitting op de Groninger rechtbank te voorspellen hoe het oordeel van de rechter zal uitvallen.

,,Ik ben blij dat hij niet meteen een besluit neemt en dat hij er nog even goed over nadenkt’’, zei voorzitter Mirjam Frieswijk van Natuur- en Landschapsvereniging De Wâlden, De Marren. Haar organisatie heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de provincie om een proef met snelvaren toe te staan op de Burgumer Mar. ,,Wij zijn bezorgd om de effecten op de natuur en over de veiligheid op het water.’’

Lees ook: Rechter doet vrijdag uitspraak over proef snelvaren Burgumer Mar

Fokko Eybergen van de werkgroep Boatfunsports op de Burgumer Mar, initiatiefnemer tot het snelvaren, schatte de kansen op ,,fifty, fifty’’. Volgens hem hebben de onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn uitgewezen dat het zal meevallen met de natuurschade. ,,Welk onderzoek wil je nog hebben?” Tijdens de zitting hadden Eybergen en de zijnen overigens geen rol, omdat de zaak zich richtte tegen de provincie.

Bestookt

Die werd tijdens de zitting door de rechter bestookt met vragen over de procedure. Waarop was het besluit om snelvaren toe te staan gebaseerd? Komen de natuurwaarden niet in het gedrang? En wijkt de toestemming voor het snelvaren niet af provinciaal beleid, zoals verwoord in bijvoorbeeld de visie waterrecreatie en het Streekplan?

Het besluit is een beleidskeuze van democratische organen van provincie en gemeente, antwoordde de advocaat van de provincie. Vooraf is het goed besproken en onderzocht. De pilot is ook van belang om te monitoren wat de effecten van het snelvaren op de natuur precies zijn, betoogde zij.

Vraagtekens

Secretaris Arend Timmerman van De Wâlden, De Marren plaatste stevige vraagtekens bij de onderzoeken waar de provincie naar verwees. Volgens hem waren die in veel te korte tijd uitgevoerd, waardoor er eigenlijk geen conclusies aan te verbinden waren. Zo zou de roerdomp niet aan de zuidwest-kant van het meer broeden, maar volgens Timmerman is dit wel zo. ,,Alleen niet elk jaar.’’

De advocaat van de provincie bracht daar tegenin dat onderzoekers tijdens de recente snelvaarperiode geen ‘verstoringsreacties’ bij vogels hebben waargenomen.

Ook de veiligheid op het water stond ter discussie, want volgens Frieswijk is de handhaving ontoereikend. Zodra de handhavers buiten beeld zijn, wordt er een loopje genomen met de regels, volgens haar.

Volgens de provincie is er echter op 32 dagen handhaving aanwezig geweest en zijn er ook meerdere processen-verbaal uitgeschreven. De handhaving is niet het kind van de rekening, aldus de provincie.

Uitstoot

Een ander punt van zorg is de stikstofuitstoot. Hoe hoog is die en veroorzaakt die schade, vroeg de rechter zich af. Na afloop zei Sjaak Dijkstra van de werkgroep Boatfunsports daarover dat de uitstoot er sowieso is: mag er niet op de Burgumer Mar gevaren worden, dan gebeurt het weer op de Snitser Mar.

Volgens de tegenstanders moet het snelvaren niet terugkomen op de Burgumer Mar. De advocaat van de provincie vroeg de rechter juist om het in ieder geval weer toe te staan tijdens de beroepsprocedure.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct