Gebied De Warren bij Burgum kan toonaangevend worden in de provincie door een coöperatieve boerderij te koppelen aan de bestaande boerenbedrijven.

Dit zegt de groep ‘ De Warren natuurlijk groen ’, die met een burgerinitiatief komt. De bedoeling is om de natuurwaarden van het groene gebied te versterken en in te zetten op extensieve landbouw. Daarnaast zou er een vorm van ‘gemeenschapslandbouw’ moeten komen, waardoor dorpsbewoners nauw betrokken raken bij de lokale voedselproductie.

De Warren, een gebied met weilanden en natuur, direct ten westen van Burgum en ten noorden van de Wide Ie, was tot vorig jaar juli in beeld als woningbouwlocatie. Toen keerde ‘De Warren natuurlijk groen’ zich als actiegroep tegen die plannen. ,,Het gaat ons om het behoud van dit gebied’’, zegt Jan Geert van Diepen uit Suwâld. ,,Het is bijzonder omdat de landschapstypen die de gemeente als kenmerkend heeft aangemerkt hier bij elkaar komen: het coulisselandschap, het veenweidelandschap en het water.’’

De gemeenteraad stemde het plan voor woningbouw vorig jaar met de kleinst mogelijk meerderheid weg. ‘De Warren natuurlijk groen’ vormde zich daarna om tot ‘burgerinitiatiefgroep’ en werkt momenteel aan een plan voor een alternatieve bestemming voor de grond, die de gemeente in bezit heeft. Daarbij delen ze De Warren in twee stukken in: ten westen van de Langelaan en ten oosten ervan.

Paviljoen

De oostkant zou de plek moeten worden van de coöperatieve, duurzame boerderij. Gedacht wordt aan honderd tot tweehonderd particuliere investeerders, die gezamenlijk een boer in dienst nemen. De producten, zoals groente en vlees, gaan naar de deelnemers.

Een deel ervan wordt ook verkocht. Dat zou dan gebeuren in een bescheiden gebouw op de zuidoostpunt van het gebied, aan het water. Dit gebouw zou tevens dienen als paviljoen, plek voor natuureducatie en startpunt voor fietstochten en rondleidingen. Op het dak kan een uitkijkpost komen die een blik op De Warren biedt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zouden er kunnen reïntegreren.

Het gebied ten westen van de Langelaan zou een toonbeeld moeten worden van extensieve landbouw, met bijvoorbeeld een hoger waterpeil, kruidenrijker grasland en zo min mogelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor het publiek zouden de struinpaden uitgebreid kunnen worden. Vier van de zes boeren in het gebied zijn direct betrokken bij de plannen, aldus de initiatiefgroep. De andere twee zijn nog niet ‘aan boord’.

Paling, honing, bier

Ook de producten van deze ondernemers kunnen in het paviljoen verkocht w orden en vooral de combinatie tussen extensieve landbouwbedrijven en een coöperatieve boerderij maakt dit plan bijzonder, aldus de groep. Het is nadrukkelijk ook de bedoeling om de verbinding te zoeken met vergelijkbare producenten in de buurt, in plaats van ermee te concurreren. Paling, honing, bier, het is allemaal welkom.

In september komt het burgerinitiatief in de gemeenteraad aan de orde. Die bepaalt dan of burgemeester en wethouders ermee aan de slag moeten. Dan begint ook pas het maken van een begroting.

Een ding is al wel duidelijk: de gemeente moet de pachtcontracten voor minimaal tien tot vijftien jaar uitgeven, in plaats van de huidige jaarcontracten. Anders zijn eventuele investeringen voor de boeren te riskant.

Het burgerinitiatief heeft de steun van meerdere organisaties voor maatschappij en natuur, waaronder It Fryske Gea, Doarpswurk en Noardlike Fryske Wâlden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Instagram
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct