Friese motie tegen laagvliegroute met vertaling naar Den Haag

Staatssecretaris Barbara Visser legt de leden van de Tweede Kamer uit dat een ambtelijk bericht van de Luchtmacht, die schreef de laagvliegroute over oostelijk Friesland opnieuw in gebruik te willen nemen, ongelukkig was geweest en prematuur. FOTO ANP

Met een Friestalige motie dringt Tytsjerksteradiel er bij staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) en de Tweede Kamer op aan dat de laagvliegroute boven oostelijk Friesland komt te vervallen.

Op verzoek van de FNP, die de motie op 27 februari indiende, heeft het college er een Nederlandse vertaling bij geleverd.

Op 3 maart probeerden PvdA en SP in de Tweede Kamer de route te laten schrappen, maar hun motie haalde het niet. Volgens Visser is de kans overigens ‘zeer klein’ dat de luchtmacht de route weer gebruikt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel