Evaluatie Odensehuis volgt in 2020

Bezoek van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel aan het Odensehuis Burgum FOTO ODENSEHUIS

De gemeente Tytsjerksteradiel evalueert in 2020 het Odensehuis in Burgum. Dit is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten.

Het initiatief krijgt nu tijdelijke ondersteuning van de gemeente, maar vanwegede bezuinigingen op het sociaal domein wordt naast kortingen op welzijns- en jeugdwerk ook dit initiatief bekeken.

Als de evaluatie positief uitvalt, komt er structurele financiering om het Odensehuis voort te zetten. Het huis ging in februari 2018 open.