Aandacht voor laagfrequent geluid transformatorstation

Een schematische weergave van de hoogspanningsverbinding tussen zee en land. Illustratie Net op zee

Het onderwerp laagfrequent geluid wordt meegenomen in het advies van de regio over de mogelijke komst van een groot transformatorstation naar Burgum.

De raad steunde dinsdag unaniem een motie hiertoe. Het college ervaart dit als steun in de rug.

De PvdA, die de motie opstelde, noemt het ‘totaal onverantwoord’ richting de omwonenden en recreanten dat Economische Zaken in de effectenanalyse geen aandacht besteedt aan het hinderlijke geluid dat een dergelijk transformatorstation voortbrengt.