Toeristen en eilandbewoners zouden zich bewuster moeten zijn van het gebruik van plastic. De game-app die studenten hiervoor ontwikkelden, blijkt te helpen.

Op weg naar plasticvrije Wadden

Toeristen en eilandbewoners zouden zich bewuster moeten zijn van het gebruik van plastic. De game-app die studenten hiervoor ontwikkelden, blijkt te helpen. FOTO ANP/PHOTO KOEN VAN WEEL

Hoe kunnen de Wadden met vereende krachten plasticvrij worden gemaakt? Natuurliefhebbers, -beheerders, beleidsmakers en studenten probeerden daar vrijdag op Terschelling antwoorden op te geven.

Guus Schweigmann van vrijwilligersorganisatie De Milieujutter Terschelling trekt elke zaterdag over het strand om zwerfafval te rapen. Niet in z’n eentje, maar met groepen toeristen, scholieren en bedrijven.

Op de plasticvrij-bijeenkomst in hostel Stayokay hoort hij van een laagdrempelige manier om kleine stukjes plastic op te speuren en in kaart te brengen. ,,Dit lijkt me iets om hier toe te passen op het strand”, stelt Schweigmann.

Processen versnellen

De bijeenkomst, die door een breed gezelschap georganiseerd is, kent meerdere doelen. ,,Door iedereen die betrokken is bij de Wadden te verzamelen, hopen we processen te versnellen’’, vertelt Judith Harrewijn, coördinator van de conferentie. ,,Als je initiatieven wilt opzetten en uitbreiden, dan heb je connecties nodig. Daarvoor is deze dag georganiseerd.” Verder waren er diverse workshops om de aanwezigen te inspireren.

Niet alleen direct betrokkenen, maar ook studenten van NHL Stenden Hogeschool buigen zich over het probleem van plastic en zwerfafval op de Wadden. Gedurende een halfjaar heeft een groep van vijftien Master-studenten naar oplossingen voor Vlieland gezocht. De uiteenlopende resultaten zijn gepresenteerd aan wethouder Elsje de Ruijter van de gemeente Vlieland.

Hoe zorg je voor bewustwording?

Een van de studenten is Renske Rosier (23). ,,Hoe kinne wy dêr foar soarchje dat toeristen en bewenners bewust wurde fan it brûken fan plestik”, was haar onderzoeksvraag. Het leverde haar groep drie prototypes op, waaronder een game-app voor kinderen. ,,Wy seagen dat bern, dy’t yn kontakt kamen mei de game, de bewustwurding meinamen nei hûs.”

Medestudent Koen Dijkstra (23) heeft met zijn projectgroep gekeken naar het afvalbeleid van Vlieland en Terschelling. Uit gesprekken met de beide waddengemeentes en afvalverwerker Omrin is een statement gedestilleerd. ,,It die bliken dat bedriuwen op de eilannen net stimulearre wurde harren âfval te recycljen.” Hier ziet Dijkstra's projectgroep graag verandering in komen.

Dat een oplossing voor zwerfafval soms ook voor het oprapen ligt, blijkt uit een ander project. ,,Studenten kwamen erachter dat op camping Stortemelk op Vlieland een composteermachine staat die maar een deel van het jaar in gebruik is. Die zou de rest van het jaar best verplaatst kunnen worden naar het gemeenteterrein om daar gft-afval te verwerken tot compost voor in tuintjes van eilandbewoners”, zegt Erik Prins, begeleidend docent.

Zijn hoop voor de studenten is nu dat de uitkomsten van hun onderzoek ook in praktijk worden gebracht. ,,De compostering gaat sowieso als pilot van start”, weet Prins.

home
net-binnen
menu