Oerol haakt aan bij Black Lives Matter

Jennifer Muntslag (links) en Dionne Verweij maken dagelijks twee talkshows voor de Oerol-website. FOTO NEEKE SMIT

Bij de opening van de online corona-editie van Oerol sprak algemeen directeur Siart Smit zijn steun uit aan Black Lives Matter.

,,Een van onze drijfveren is dat er nu ongelooflijk veel aan de hand is. We willen een stem geven aan kunstenaars die deze dingen agenderen. Er is een urgentie, een kantelpunt zelfs. Die stem willen we laten horen”, aldus Oerol-aanvoerder Siart Smit bij de opening van het festival.

Het digitale karakter van deze editie biedt wat dat betreft juist voordelen. ,,Dankzij internet kunnen we actueler zijn.” Pas zaterdag werd besloten om zowel de opening als het programma meer te laten gaan over de Black Lives Matter-problematiek. In allerijl werden er zestig T-shirts bedrukt, waarin de Oerol-ploeg, Smit incluis, zich hulde.

Die opening was digitaal via Zoom te volgen voor een stuk of honderd genodigden, waarbij alvast enkele mogelijkheden van de nieuwe website werden getoond. In werkelijkheid speelde een en ander zich af in de loods van Oerol in Kinnum, normaal in gebruik als opslagplaats.

Experimenteel karakter

Jennifer Muntslag en Dionne Verweij, die deze week voor de website twee talkshows per dag maken, praatten de opening aan elkaar. ,,We vormen één huishouden, dus we hoeven geen afstand te houden.” Ze werden in de rug gesteund door gebarentolk Erika Zeegers. Want, zei Muntslag, ,,we leven in een wereld waarin inclusiviteit heel belangrijk is.” Zeegers gaat deze week meer programma’s op de website ‘ondertitelen’.

Smit wees op het sterk experimentele karakter van deze editie, die in anderhalve maand in elkaar gezet is. ,,Het is pionieren, samen het avontuur aangaan. Het gaat niet om het resultaat, maar om wat je onderweg meemaakt. Er is meer co-creatie dan ooit, we hebben heel loyale partners waardoor we kort op de bal kunnen spelen.”

Artistiek leider Kees Lesuis benadrukte waarom het zo belangrijk is dat Oerol toch doorgaat, ook al is het dan in een volstrekt andere, digitale vorm. ,,We willen een platform maken om mogelijke werelden te laten zien. Het gaat om de schoonheid, het gaat om de wereld van nu.”

Oerol is van vandaag tot en met vrijdag te volgen via www.oerol.nl. Daarbij liggen belangrijke accenten op interactiviteit.