Folkshegeskoalle Terschelling vraagt 100.000 euro van provincie

De Folkshegeskoalle op Terschelling. Foto: Gerard Roos

De Folkshegeskoalle Schylgeralân in Hoorn op Terschelling vraagt een eenmalige bijdrage van 100.000 euro van de provincie. Zonder de bijdrage ,,kin de koronakrisis ús ûndergong betsjutte’’, aldus directeur Amarins Geveke.

Het verzoek is neergelegd bij zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten. Het bedrag is nodig om het hoofd boven water te houden, sprak Geveke woensdag tijdens de behandeling van de provinciale financiën in de Staten.

Folkshegeskoalle op Terschelling is de nog enige volkshogeschool van Nederland. Schylgeralân faciliteert ontmoetingen tussen jongeren, ouderen en groepen en organiseert meerdaagse cursussen die een educatief en cultureel karakter hebben. Daarbij ligt de focus op de Friese taal en cultuur. De Folkshegeskoalle werkt zonder winstoogmerk en werkt zonder subsidies.

Van alles een beetje

Geveke ziet dat de volkshogeschool ,,krekt gjin skoalle, krekt gjin kultuer en krekt gjin hoareka is. Wy binne fan alles in bytsje.’’ En daarom ziet ze dat de school niet in aanmerking komt voor de meeste rijksregelingen. De directeur wees de provincie op het maatschappelijke karakter van de Folkshegeskoalle. ,,Us maatskiplike funksje komt yn ‘e knipe.’’

Eerder kreeg Geveke bij de gemeente Terschelling nul op het rekest. De gemeente wijst op de beperkte maatschappelijk rol van de school voor het eiland. ,,Wy hawwe in provinsjaal karakter, seit de gemeente’’, zegt Geveke.

GS: wij compenseren geen verlies

De provincie kan Geveke niet tegemoet komen, aldus gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA, economie). ,,Wij kunnen als provincie geen exploitatieverlies compenseren. Als wij daarmee beginnen, komt er geen einde aan. Dan kunnen er duizenden van dit soort verzoeken komen.’’

De Rouwe wees op de lobby van de Waddeneilanden richting het rijk. De eilanden willen gecompenseerd worden voor de omzetval. Geveke bestrijdt dat het gaat om exploitatieverlies, ,,omdat wy mear binne as in bedriuw’’.

Provinciale Staten heeft het laatste woord. Eind deze maand debatteren ze over de provinciale financiën. Geveke blijft hopen op de eenmalige steun van 100.000 euro, maar: ,,Us ferlies sil grutter wêze.’’