41 mensen willen burgemeester worden op Terschelling

FOTO ARODI BUITENWERF

Op de vacature van burgemeester van Terschelling hebben 41 mensen gesolliciteerd. Het gaat om 13 vrouwen en 28 mannen.

De leeftijd van de belangstellenden varieert tussen 43 en 63 jaar. Tien kandidaten zijn lid van de VVD, acht zijn partijloos, verder geven kandidaten aan lid te zijn CDA (5), D66 (5), GroenLinks (5), lokaal (4), PvdA (3) en één kandidaat van de ChristenUnie.

De burgemeesterspost van Terschelling kwam in april vrij na het vertrek van Bert Wassink. Hij ging aan de slag als wethouder in Leeuwarden. Jon Hermans-Vloedbeld volgde hem tijdelijk op als waarnemend burgemeester.

Commissaris van de Koning Arno Brok verwacht dat de nieuwe burgemeester rond eind oktober/begin november kan aantreden. De commissaris heeft na gesprekken met kandidaten een selectie uit de sollicitanten gemaakt en hierover op 10 juli overlegd met de gemeentelijke vertrouwenscommissie.

Deze commissie krijgt alle sollicitatiebrieven te zien en spreekt met de geselecteerde kandidaten. Vervolgens brengt de commissie verslag uit aan de gemeenteraad, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministerraad volgen in hun voordracht aan de koning normaal gesproken de aanbeveling van de raad. De koning benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Terschelling
Waddengebied