Weghalen paaltjes Súdwest vooral kwestie van kostenbesparing

Een straat na het weghalen van de paaltjes. FOTO FACEBOOK GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN

De gemeente Súdwest-Fryslân wil de komende tijd veel paaltjes die in de gemeente staan weghalen. Waarom? Dat levert volgens de gemeente in de toekomst kostenbesparing op.

Een paaltje? Wat kost zo’n paaltje nou, zou je denken. Maar vooral wanneer je naar de toekomst kijkt, bespaart het de gemeente geld, stelt gemeentewoordvoerder Louis Westhof. „Je spaart kosten met bijvoorbeeld maaien, want langs paaltjes die in de berm staan hoeft niet nog eens met een aparte machine gemaaid te worden. Dat moet natuurlijk nog wel rond lichtmasten en elektriciteitskastjes, maar niet meer rond die paaltjes.”

Bij paaltjes die bijvoorbeeld op straat staan, heb je geen probleem met maaien, maar ook hier loont het om de paaltjes weg te halen, meent Westhof. „Onkruid op verharding, dat concentreert zich toch vaak rond paaltjes, dat heb je dan ook niet meer. Bovendien wordt er tegen paaltjes aangereden, dat levert schade op.”

Gevaarlijke situaties

Dat het weghalen van paaltjes gevaarlijke situaties oplevert, spreekt de gemeente tegen. „Het gaat toch vooral om overbodige paaltjes, bijvoorbeeld paaltjes die ooit moesten voorkomen dat mensen in de berm parkeerden. Of paaltjes bij oude schoolgebouwen, die nu gesloten zijn. Die paaltjes hebben geen functie meer”, aldus Westhof. „En ook paaltjes die bijvoorbeeld op een drempel staan. Mensen rijden daar al zachter, omdat ze over een drempel gaan. Dan brengt het voetgangers niet in gevaar, wanneer die paaltjes daar weg zijn.”

In eerste instantie is het dus niet de bedoeling dat er paaltjes worden weggehaald die nodig zijn. Maar de gemeente houdt wel een slag om de arm: „Mocht het zijn dat we te enthousiast zijn geweest, dan kunnen we paaltjes ook terugplaatsen. Toch zal het bij 80 tot 90 procent op de 100 paaltjes die we weghalen goed zijn dat ze weggehaald worden.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân