Tentoonstelling over Sjouke Helfrich in Franeker Kaatsmuseum

FOTO KAATSMUSEUM

In het Kaatsmuseum in Franeker is zaterdag een tijdelijke expositie geopend over Sjouke Helfrich (1909-1982). De kaatser uit Kimswerd, bijgenaamd de ‘kleine bakker met de grote stap’, maakte in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw furore op de kaatsvelden.

Toen Helfrich bakkersknecht in Sint Jacobiparochie werd, kwam hij daar in het afdelingspartuur met Dooitzen de Bildt en Klaas Kuiken terecht. De mannen wonnen drie jaar op rij de bondspartij.

Diezelfde bondspartij won hij ook voor Wijnaldum, waar hij in 1936 zelfstandig bakker werd.

Ook op de PC was Helfrich een succesvol kaatser. Hij won de PC vijf keer, drie keer behaalde hij de premie en drie keer de kleine premie. Zijn laatste PC-winst was in 1948 met Marten van der Leest en Theun de Bruin. Toen was hij 37 jaar. Helfrich behaalde in zijn lange kaatscarrière 530 punten.

De tentoonstelling over Helfrich werd zaterdag geopend met een bijzondere bijeenkomst. De familie van Helfrich schonk diens prijzen officieel aan het Kaatsmuseum. Zijn zonen Catharinus en Douwe haalden herinneringen op aan hun vader. Ook waren daar bestuursleden van kaatsvereniging ‘De Helfrichs’ uit Kimswerd bij aanwezig.