Net nu de Friese studenten van vereniging Aldgillis in Delft zich hard wilden maken voor het graf van hun naamgever, blijkt de rust van de legendarische koning bruut verstoord.

Voor de oppervlakkige waarnemer was het vooral een bult keien en stenen. Maar wel een bult van zestig jaar oud. Lente op lente aangevuld met een brok uit de Staverse zeedijk, onder de nodige rituelen. En voorzien van een metalen gedenkplaatje: Hjir leit er / Neat seit er.

Spoorloos

Maar die plaquette is spoorloos, wanneer Sieger Falkena zaterdagochtend de schade opneemt. Hij ziet nog steeds een hoop keien. Maar ze liggen niet meer op hun oude plek, die een meter of tien verder verwijderd is van de vuurtoren. Precies daar waar de laatste rustplaats van de zevende-eeuwse Friese koning Aldgillis zou moeten liggen.

,,We wienen hjir in desimber noch om nei it grêf te sjen. Doe wie alles yn oarder.” Falkena is bestuurslid van Aldgillis, de Friese studentenvereniging in Delft. Die werd al in 1931 opgericht, maar leidde de laatste twintig jaar een slapend bestaan.

Nieuw leven

Falkena en medestudent Marten Wijnja hebben de club nieuw leven ingeblazen en weer lid gemaakt van de Federatie voor Friese Studentenverenigingen. ,,Ien fan ús earste aksjes wie krekt om de jierlikse seremoanje by it grêf te herstellen.”

Volgens de overlevering voelde een wichelroedeloper in de jaren vijftig al trillingen bij de vuurtoren. Dat moest de onrustig geworden vorst Aldgillis zijn. Sinds 1961 legden de Delftse studenten daarom elk voorjaar een nieuwe steen met een ingebikt jaartal op de plek. Die steen werd vervolgens besproeid met jenever. Om te voorkomen dat Aldgillis zich zou roeren en misschien wel uit zijn graf zou opstaan. Rond 2002 verwaterde de traditie.

De vernieling van het monumentje werd vrijdag opgemerkt door redacteur Klaas Zwaan van het Stavers Krantsie, die de studenten op de hoogte bracht. Volgens de stadskrant moet het recent, na de jaarwisseling, zijn gebeurd. Het gedenkplaatje leek vorige week nog aanwezig te zijn.

‘Jierlikse tradysje werombringe’

Het stuk grond waar het monument staat, is al jaren privé-bezit. Falkena heeft zaterdag geïnformeerd bij omwonenden. Maar wie de stenen heeft verplaatst, en of dat onbewust ging of met opzet, is hem nog niet duidelijk. ,,Dizze wike wol ik noch yn petear mei de gemeente.” Als er op gemeentegrond in de buurt een alternatief plekje beschikbaar is, staan de studenten daar open voor. ,,Het giet ús er dochs foaral om dat wy de jierlikse tradysje werombringe kinne.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct