De niet actief beveiligde spoorwegovergang aan de Singel in Boazum wordt in de loop van 2022 beveiligd. Dit stond gepland in 2023.

Vanwege het dodelijke ongeluk dat daar begin deze maand plaatsvond, is besloten de spoorovergang eerder te beveiligen. De eigenaren van de achtergelegen boerencamping Nij Wybranda zijn daar blij mee, zegt Piet de Boer. ,,Want it spilet hjir alle dagen dat wy sa oppasse moatte by it oerstekke.’’

Ook moet uiterlijk 1 juli de financiering vanuit regionale overheden er liggen voor hun deel van de aanpak van spoorwegovergang Schuilenburg in Hindeloopen. Dit is de uitkomst van bestuurlijk overleg dat de gemeente Súdwest-Fryslân voerde met ProRail, provincie Fryslân en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De niet-beveiligde spoorwegovergang in Hindeloopen moet uiterlijk in 2023 zijn aangepast. Tot die tijd worden tijdelijke maatregelen getroffen, zoals extra verkeersborden en wegmarkering.

Zorgvuldig

Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur van ProRail, heeft toegezegd de doorlooptijd van processen te versnellen, zonder daarbij afbreuk te doen aan het tot stand komen van een veilige oplossing. ,,Laat duidelijk zijn, liefst heffen we overwegen op, maar hier is dat in verband met de bereikbaarheid niet mogelijk. Het realiseren van een beveiligde overweg moet vanwege veiligheid zorgvuldig gebeuren. We willen graag benadrukken dat zolang ze er nog liggen, uiterst voorzichtig te zijn als je zo’n overweg moet oversteken.”

Mede door het ongeval is de situatie bij Boazum nader bekeken door ProRail, legt woordvoerder Aldert Baas uit. Dit specifieke geval bleek iets minder moeilijk in te passen in alle veiligheidssystemen omdat er geen station in de buurt is of andere overwegen. ,,Het blijft een grote ingreep, maar 2022 moet haalbaar zijn.’’

Naast de openbaar toegankelijke overgangen in Boazum en Hindeloopen kent Súdwest-Fryslân nog drie onbeveiligde semi-openbare oversteken in IJlst, bij Nijesyl en bij het Brekkenpaad en dertien particuliere overwegen tussen landerijen die onbewaakt zijn.

Waarom kan het nu wel?

Boazum en Hindeloopen waren aanvankelijk aan elkaar gekoppeld in de planvorming. Dit werd in 2020 losgekoppeld omdat de oplossing in Hindeloopen ingewikkelder bleek te liggen. Voor Boazum kon daarna begin 2021 een intentieovereenkomst getekend worden met geplande uitvoering in 2023. De gemeente had in 2018 al 350.000 euro gereserveerd voor overgangen met knipperende lichten, bellen die gaan rinkelen en slagbomen die de weg voor het wegverkeer afsluiten. Dat was toen 25 procent van de kosten van beide overwegen. De provincie betaalt ook 25 procent is de afspraak en het rijk 50 procent. Daarna bleek dat de kosten voor een AHOB (automatische halve overwegbomen) met 50 procent gestegen zijn.

Hindeloopen

Een oplossing bij Hindeloopen is nog kostbaarder omdat vee kan schrikken van lichten en bellen en dan het spoor op kan schieten. ProRail wil daarom alleen oversteek van vee via een tunnel. Omdat twee agrariërs de overgang gebruiken en hun vee niet door dezelfde tunnel willen hebben in verband met overbrengen van ziektes zouden er twee tunnels nodig zijn. Partijen zijn hierover nog niet tot een oplossing gekomen.

Op vragen van het CDA over de semi-openbare overgang bij de familie Nauta aan de Zuidwesthoekweg in IJlst antwoordt het college dat hier is gekozen voor sluiting van de overgang. De familie Nauta krijgt een alternatieve ontsluiting naar de Skerdyk die daar volgens het college op berust is. Er maken meer agrarische bedrijven gebruik van deze rustige weg. Daar kan een extra bedrijf wel bij, oordelen burgemeester en wethouders. Het college weet dat de familie Nauta zich hier niet in kan vinden. Zij willen liever een beveiligde overgang.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Openbaar vervoer
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct