Súdwest vult tekorten voedselbanken aan en onderzoekt mogelijkheden jaarlijkse subsidie

De nieuwe voedselbank in Sneek. FOTO NIELS DE VRIES

De voedselbanken Sneek-Wymbritseradiel en Bolsward krijgen beide een financiële bijdrage van de gemeente Súdwest-Fryslân. Beide voedselbanken hadden over 2019 een tekort, dat nu door de gemeente wordt aangevuld.

De voedselbank in Sneek stond 4000 euro ‘in de min’, voor Bolsward ging het om een tekort van 1500 euro.

De voedselbanken in de gemeente Súdwest draaien zonder gemeentelijke subsidie, maar verwachten dat dit niet vol te houden is. De voedselbank Sneek-Wymbritseradiel moest enkele maanden geleden noodgedwongen verhuizen naar een groter (en duurder) pand.

Om ook het komende jaar draaiende te kunnen blijven, vraagt Sneek de gemeente om 12.000 euro per jaar, voornamelijk om de huur op te kunnen brengen. De voedselbank in Bolsward heeft jaarlijks 5000 euro extra nodig.

Mogelijkheden voor jaarlijkse subsidie

Wethouder Gea Wielinga zegde al toe de mogelijkheden voor jaarlijkse subsidie te onderzoeken. „Het moet wel passen in het gemeentelijk armoedebeleid”, zegt ze. „Om armoede te bestrijden zijn er al verschillende gemeentelijke en landelijke regelingen. Maar ook wij zien dat er in de praktijk directe voedselhulp nodig is voor mensen die om wat voor reden dan ook tijdelijk of permanent in de knel zitten.”

In Sneek zijn gemiddeld tussen de 55 en 75 gezinnen afhankelijk van voedselhulp, in Bolsward varieert het tussen de 35 en 70 adressen.

home
net-binnen
menu