Súdwest veegt nieuwe verhoging Empatec van tafel

Werknemers van Empatec knotten wilgen langs parallelweg N32 bij Nieuwebrug Foto: NIELS WESTRA

Zonder een betere onderbouwing stemt de raad van Súdwest-Fryslân niet in met een hogere bijdrage per werknemer voor het leerwerkbedrijf Empatec.

Alle fracties keerden zich maandagavond in een extra commissievergadering tegen het besluit van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West, de vier gemeenten die Empatec besturen, om de bijdrage per werknemer te verhogen van 2000 naar 3000 euro. Daarmee schaart de raad zich achter hun wethouder Gea Wielinga die in het dagelijks bestuur ook tegenstemde.

Omdat de andere drie wethouders van Harlingen, De Fryske Marren en Waadhoeke voor stemden, zit Súdwest-Fryslân aan de verhoging vast, legde Wielinga uit. Het betekent per jaar een extra bijdrage van ruim 500.000 euro. CDA en ChristenUnie stelden dat de raad toch zeker nog wel iets te zeggen heeft over de eigen gemeentelijke begroting. Die moet aangepast worden voor deze extra bijdrage. Wielinga beloofde voor de gemeenteraad van donderdag uit te zoeken hoe dit wettelijk zit.

Onnodige haast

De FNP vroeg zich af waarom de verhoging gelijk structureel gemaakt is en eerst niet alleen voor dit jaar geldt. Dat komt volgens Wielinga omdat de provincie Empatec onder preventief toezicht had geplaatst en een structurele oplossing eiste. De Gemeenschappelijke Regeling is daardoor wel verplicht de verhoging ook in de meerjarenraming op te nemen.

Is niet betalen of vasthouden aan 2000 euro ook een optie?, wilde Hielke Bandstra van de VVD weten. Dat kan volgens Wielinga niet als het dagelijks bestuur een verhoging vaststelt. Dan zitten de deelnemers daaraan vast. Zij was het met Bandstra eens dat er onnodig haast wordt gemaakt.

Geen jaarrekening

Empatec doorloopt een traject om tot een nieuwe bedrijfsopzet te komen. Dat moet volgens de wethouder eerst afgewacht worden. Bovendien is er nog geen jaarrekening en is daarom niet duidelijk waar de verhoging op gebaseerd is.

Die noodzakelijke onderbouwing missen alle fracties. Doordat er geen jaarrekening is, is het onduidelijk wat er met een eerdere extra financiële injectie van 5 miljoen euro van de vier gemeenten gebeurd is en hoe Empatec een te verwachten bijdrage van het rijk voor coronasteun van zo’n 2,3 miljoen euro verwerkt heeft.

Amendement

De partijen missen alternatieven. Kan Empatec zelf nog bezuinigen, op de overhead bijvoorbeeld? Monique Hendriksen van D66 merkte op dat onlangs een ,,dure interim-manager’’ is aangesteld. Wiellinga benadrukte opnieuw dat ook zij de onderbouwing onvoldoende vindt. Of Empatec naar eigen bezuinigingsmogelijkheden heeft gekeken, wordt volgens haar uit de stukken niet helder.

Het CDA kondigde voor de raad van donderdag een amendement aan om de herziene begroting voor kennisgeving aan te nemen, maar niet in te stemmen met het beschikbaar stellen van extra geld. GroenLinks, ChristenUnie en D66 lieten alvast weten dit amendement te zullen steunen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân