Súdwest-Fryslân wil dorpshuis Warns kopen

MFA de Treffe aan de Himmelumerdyk in Warns. Foto: Google Street View

De gemeente Súdwest-Fryslân wil het dorpshuis De Treffe in Warns kopen. Het dorp is er blij mee, want het centrum dreigde te verdwijnen.

De gemeente Súdwest-Fryslân is momenteel in onderhandeling met eigenaar WoonFriesland over de koop van de multifunctionele accommodatie. De Treffe werd in 2010 opgeleverd en kostte destijds vijf miljoen.

In het gebouw zitten de beide basisscholen, de kinderopvang, de peuterspeelzaal, de fysiotherapeut, de bibliotheek en de Janke Tromp Hoeve. Dat dienstencentrum richtte zich vooral op senioren en houdt per 1 oktober op te bestaan. Het beoogde dorpshuis moet een moderne vervanging, voor jong en oud, van de Tromp Hoeve worden.

De overname van het gebouw door het de gemeente is nodig, vertelt voorzitter van het Dorpsbelang Klaas Jan Koenders. „WoonFriesland vroeg een absurd hoge huur, dat was alleen op te brengen met subsidies.” Maar de subsidiekraan werd door Súdwest-Fryslân juist dichtgedraaid.

Dorpsbelang is echter blij met het geboden alternatief van de gemeente om de Treffe te kopen. Warns heeft met de Spylder wel al een cultuurhuis, maar dat is volgens Koenders te klein om de dorpshuisfunctie over te nemen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân