Plan voor ecowijk met groot zonnepark bij Scharnegoutum

Woningbouw in de eerste fase van Harinxmaland in Sneek FOTO SIMON BLEEKER

Twee vastgoedondernemers hebben een plan voor een ecowijk met zo’n zeventig woningen bij Scharnegoutum en een zonnepark van 11 hectare.

De eigenaar van de grond ten noorden van de Oerdyk, Berend van Straten uit Molkwerum, heeft met René Verbruggen, een vroegere collega bij Shell, het plan ingediend bij de gemeente Súdwest-Fryslân, meldden de twee gisteravond in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten. Er is ook een alternatief met achttien woningen.

Verbruggen benadrukte dat de ecowijk hun grote voorkeur heeft en het grote zonnepark zou kunnen bijdragen aan de energievoorziening van fase 2 van de wijk Harinxmaland in Sneek. Er zijn 65 tot 70 woningen gepland, plus de aanplant van fruitbomen en een zwemvijver. Het zonnepark komt in het gebied tussen de Swette, de spoorbrug en Scharnegoutum.

Op de plek van het zonnepark zit nu een pachter, die steeds meer ingesloten raakt door nieuwbouw en het perceel steeds moeilijker kan bereiken. Op de vraag van FNP’er Tsjerk Bouwhuis of Scharnegoutum al ingelicht is, antwoordde Verbruggen dat ze eerst willen weten of er vanuit de gemeente draagvlak is alvorens verder met het plan de boer op te gaan.

De ecowijk kwam aan de orde bij een voorbereidingskrediet van 124.600 euro om de tweede fase van Harinxmaland op te starten. Met plannen voor 160 woningen. Met dit voorbereidingskrediet kunnen alle partijen instemmen. Die spraken zich verder uit voor nieuwe bebouwing op It Skûlplak in Sneek ondanks drie omwonenden die inspraken, van wie één namens 32 omwonenden van de Bomenbuurt en de Noordoosthoek. Hun bezwaar is dat de oude bouw twee lagen hoog was en de nieuwbouw met 45 appartementen vijf hoog wordt. Er komen daarnaast negentien woningen. De afstand tot de bezwaarmakers is volgens de raadsleden voldoende.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Woningmarkt