Oudste zilveren skûtsje geschonken aan Fries Scheepvaart Museum

Albert Salverda tekent namens het gezin Salverda de schenkingsovereenkomst. Foto: Freerk Bokma

Het oudste zilveren skûtsje, dat in 1946 in Schoonhoven gemaakt werd voor de skûtsjecommissie Sneek, is onlangs door de familie Salverda uit Stavoren geschonken aan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.

In die tijd was het de meest kostbare wisselprijs, die als dagprijs bij SKS-wedstrijden werd uitgereikt. In 1948 was Cor Salverda voor het derde jaar op rij de winnaar van de wedstrijd in Sneek. Daarom werd hij toen de definitieve eigenaar van het zilveren skûtsje.

Bij haar kinderen had de weduwe van Cor Salverda de wens geuit om het zilveren skûtsje na haar overlijden over te dragen aan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. De kinderen van Cor en Nellie Salverda hebben het model daarom nu geschonken aan het museum.

Het skûtsje zal eerst worden gerestaureerd, want er zijn in de loop der jaren tijdens poetsbeurten wel wat zilveren touwtjes losgeraakt. Daarna krijgt het skûtsje een plaats in het museum, om te beginnen in de zomertentoonstelling over het 75 jarig bestaan van de SKS.

Klaas van der Meulen was schipper op het skûtsje van zijn zwager Cor Salverda. In 1946 won hij de prijs voor de eerste keer. Het zilveren skûtsje was toen nog niet klaar. Een jaar later was hij opnieuw winnaar. Het zilveren skûtsje kon toen voor het eerst in de starttoren worden bewonderd. Na de uitreiking ging het skûtsje niet mee met de schipper, maar werd op advies van de Sneker commissie geplaatst in het Fries Scheepvaart Museum. Het zou te groot zijn voor de roef van schipper Salverda.

In 1948 wonnen Salverda en Van der Meulen de Sneker prijs voor de derde keer, tot ontzetting van de Sneker commissie. De prijs ging nu wel mee naar Stavoren en bleef daar ook. Cor Salverda en zijn vrouw hebben de kostbare prijs 71 jaar lang gekoesterd.