Oppenhuizen start petitie tegen zonnepark: 'Verwachting is dat het geluid van de A7 gaat weerkaatsen op de zonnepanelen'

Start van de werkzaamheden aan het zonnepark in mei FOTO NIELS DE VRIES

‘Stop Zonnepark Oppenhuizen’ heet de petitie die vanuit het dorp gestart is. Nieuw argument is de weerkaatsing van weggeluid door zonnepanelen.

Oppenhuizen legt zich niet neer bij de uitleg van het college van Súdwest-Fryslân dat de bouw van het zonnepark door Powerfield door mag gaan omdat er een onherroepelijke omgevingsvergunning ligt. Het dorp is een petitie gestart waarin aangevoerd wordt dat weerkaatsing van weggeluid vanaf de A7 door de zonnepanelen voorkomen moet worden.

,,De verwachting is dat het geluid van de A7 gaat weerkaatsen op de zonnepanelen en nog harder over onze dorpen zal komen. Hier is geen akoestisch onderzoek naar gedaan.’’ Oppenhuizen vindt dat dit alsnog moet plaatsvinden. Ook wordt gepleit voor een nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) omdat de oude is verlopen. De initiatiefnemers van de petitie vragen verder om een draagvlakmeting.

Powerfield

De actie kwam tot stand nadat Powerfield begin mei startte met de bouwwerkzaamheden, waarop het dorp in geweer kwam. De omgevingsvergunning lag nog ter inzage, dus mocht de bouwer in de ogen van Dorpsbelang nog niet beginnen. Het werk werd even stilgelegd, maar toch hervat. De gemeente legde uit dat er sinds 2019 een onherroepelijke vergunning ligt. Die was alleen opnieuw ter inzage gelegd vanwege nieuwe voorschriften rond de integriteit van het bedrijf Powerfield, waarnaar een zogenaamd Bibob-onderzoek is gedaan. Die nieuwe voorschriften zijn niet van invloed op de al verleende vergunning.

Na publicaties in 2018 over grondspeculatie door Powerfield nam Dorpsbelang afstand van de plannen die in 2016 nog verwelkomd werden. Sindsdien dringt Dorpsbelang met ondersteuning van inwoner Aljosja Akkerman aan op een nieuwe MER en openbaarmaking van de nieuwe voorschriften. Na herhaaldelijk aandringen krijgen ze de aanvullende voorschriften niet. De ontwerp-omgevingsvergunning wordt wel vrijgegeven door de gemeente, maar zonder het aanvullende onderdeel over de integriteit.

Criminele activiteiten

De gemeente voert aan dat op alle gegevens die betrekking hebben op het Bibob-onderzoek een geheimhoudingsplicht rust. Er kunnen geen gegevens openbaar gemaakt worden omdat die tot personen herleidbaar zijn. Het college staat er voor in dat de omgevingsvergunning niet gebruikt wordt voor criminele activiteiten en zal hierop blijven toezien.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Zonnepanelen