De gemeente Súdwest-Fryslân stemt in met seismisch onderzoek door Vermilion in de omgeving van Hemelum. Het college ziet geen gronden de vergunning te weigeren.

Net als het college van de Fryske Marren geeft ook het college van Súdwest-Fryslân toestemming aan Vermilion voor seismisch onderzoek in het (deel)gebied Hemelum. In het gebied liggen zo’n 31 bestemmingsplannen die allemaal seismisch onderzoek niet toestaan. Het college wil hier tijdelijk van afwijken.

Burgemeester en wethouders hebben gekeken naar de impact op de omgeving en de natuur. Die is nihil omdat de werkzaamheden maar kort plaatsvinden op een bepaalde plek. Vermilion houdt rekening met alle mogelijke negatieve effecten op de natuur waardoor het college erop rekent dat de onderzoeken met de grootst mogelijke zorg plaatsvinden. Ook wordt erop gewezen dat Vermilion van het ministerie van Economische Zaken een ontheffing op de Natuurbeschermingswet heeft gekregen.

Nieuwe vergunning

Vermilion zou in 2019 onderzoek doen en kreeg daarvoor toestemming. Maar het onderzoek werd nooit uitgevoerd. Nu wordt er een nieuwe vergunning gevraagd voor de periode augustus tot december. Het onderzoek wordt op drie manieren uitgevoerd op 1 tot 6 kilometer diepte. Door middel van trilwagens binnen de bebouwde kom, explosies buiten de bebouwde kom en een airgun in en op het water. Op al deze manieren wordt de grond in trilling gebracht en kunnen de verschillende grondlagen onderscheiden worden.

Dit moet inzicht bieden of er aardlagen zijn die gas bevatten of dat de grond geschikt is voor geothermie (aardwarmte). Om dit daadwerkelijk vast te kunnen stellen, moet dan nog een proefboring volgen. Bij de explosies wordt met een trekker een schacht van 10 centimeter doorsnee op 15 meter diepte aangebracht. Het explosief wordt geplaatst en de schacht gevuld met bentoniet. Dan volgt de ontploffing. Hierbij wordt rekening gehouden met afstanden tot bebouwing, dijken, terpen en waterlopen. Waar de bestemming archeologie ligt, wordt niet geboord.

Toestemming

Het college geeft Vermilion tevens toestemming om buiten de reguliere werktijden aan de gang te gaan. Hiervoor wordt een ontheffing verleend op het punt Geluidshinder in de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze is vooral bedoeld voor de zaterdag. Het bedrijf wil van maandag tot en met zaterdag van 7 uur tot 19 uur kunnen werken in het buitengebied.

De gemeenteraad nam eerder een motie aan waarin het college wordt opgedragen alles in het werk te stellen gaswinning in de gemeente te voorkomen. Dat volgend zou het college de vergunning kunnen weigeren, maar het ziet geen weigeringsgronden. Het onderzoek wordt zorgvuldig voorbereid en heeft minimale gevolgen op de omgeving.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Friese gasvelden
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct