Een vertrokken commissaris, een nog nooit benoemde voorzitter en zorgen over mogelijke belangenverstrengeling. Wat is er aan de hand achter de schermen bij Windpark Fryslân?

Nog even en dan gaat de bouw van Windpark Fryslân de lucht in. 89 gele kopjes verraden in het IJsselmeer de plekken waar straks de turbines van 180 meter hoog staan. Komend halfjaar worden ze opgebouwd.

Hoe mooi het project ter waarde van bijna 1 miljard euro ook op schema licht, achter de schermen is het onrustig. Aandeelhouders en commissarissen steggelen over werkafspraken en aansprakelijkheid van bestuurders. Het is zelfs zo hoog opgelopen dat scheepswerfeigenaar Thecla Bodewes is opgestapt als lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Ze was net een jaar in functie.

Discussie over voorwaarden

Twistpunt is een discussie tussen aandeelhouders over onder welke voorwaarden de voorzitter van de Raad van Commissarissen moet werken. Aandeelhouders provincie Fryslân (15 procent) en Windpark Fryslân Beheer (85 procent) zien die invulling beide anders, waardoor er nog nooit een voorzitter is benoemd. Beide aandeelhouders leverden vorig jaar twee commissarissen. De vier zouden gezamenlijk een vijfde benoemen, de voorzitter.

De aandeelhouders denken anders over de beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaring van bestuurders en commissarissen. Oftewel: in hoeverre is een benoemd lid van de RvC verantwoordelijk te stellen voor fouten van bestuurders en ingehuurde partijen. De vrijstelling geldt voor de zittende RvC-leden en de Raad van Bestuur, maar niet voor de nog te benoemen voorzitter.

Bodewes wierp zich op tot tijdelijke voorzitter en zette zich in om de aandeelhouders tot een oplossing te laten komen. Dat lukte haar, ondanks haar inzet niet, zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. ,,Ze heeft er alles aan gedaan.’’ In december stapte ze op. Bodewes zat namens de provincie in de RvC. De Rouwe ,,betreurt’’ haar vertrek, ,,maar ik heb er ook begrip voor. Ze heeft uitstekend werk verricht.’’

Kritieke fase

Deze week hoopt De Rouwe een nieuw lid van de RvC voor te dragen. Het andere lid namens de provincie is Theo Jellema, ambtenaar bij de provincie Fryslân.

Om te voorkomen dat de voorzittersrol vacant blijft, is er een tijdelijke oplossing bedacht. Onder druk van de provincie is er gekomen tot een compromis. Het nog te benoemen lid krijgt tijdelijk ook dezelfde voorwaarden die nu gelden voor de andere RvC-leden. Een onafhankelijk expert is ingehuurd om de aandeelhouders uit de impasse te halen en tot een nieuwe set afspraken te komen.

,,Daarbij wordt ook gekeken naar de fase waarin het project zich bevindt. We zitten nu in de bouwfase, de meest kritieke fase en ik moet zeggen, ondanks corona gaat het goed met de bouw. We lopen op schema en binnen budget’’, zegt De Rouwe. ,,Daarna komt de beheerfase. Dat vraagt om andere afspraken. Die worden nu door een expert op een rijtje gezet.’’

Dubbele petten

De provincie deelt de aandelen met twee families, Peter Meulendijks en Tjitte de Groot. Beide mannen uit de Noordoostpolder namen het initiatief voor het Windpark Fryslân en delen de aandelen (85 procent) via Windpark Fryslân Beheer. Ze hebben er ieder hun eigen besloten vennootschap voor. De zoon van Tjitte, Anne de Groot, is sinds december officieel bestuurder in die bv, Begro. Daarnaast is hij projectdirecteur van Windpark Fryslân. Met zijn bedrijf Ventolines ontwikkelt hij het windpark in het IJsselmeer.

Dat De Groot sinds december bestuurder is bij aandeelhouder Begro én projectdirecteur is, zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij het bestuur van het Windpark en bij gedeputeerde Sander de Rouwe. Hij stelt dat de rollen die Anne de Groot ,,wel heel dicht bij elkaar zitten’’, maar hij wil ,,net niet’’ zover gaan dat er sprake is van dubbele petten. ,,Maar het komt verhipte dichtbij.’’ Aan de andere kant, zegt De Rouwe, ,,De familie De Groot is een prominente partij. Dat weten we sinds het begin.’’

Anne de Groot kent de discussie. ,,Het klopt dat ik grote betrokkenheid heb bij het project, maar de rollen zijn goed verdeeld en duidelijk gescheiden. Het is niet conflictueus. Vanaf de eerste dag ben ik er nauw bij betrokken. Dat weet iedereen.’’

Zijlijn

Begro participeert niet alleen in Windpark Fryslân, maar heeft meerdere grote projecten in portefeuille. ,,Bovendien is mijn vader 76 jaar. Hij kan het niet meer alleen’’, zegt De Groot. Ook zijn zus Jelma is bestuurder bij Begro en medeoprichter van Ventolines. ,,Juist om conflicten te vermijden is er een structuur neergezet met een onafhankelijk bestuur’’, zegt Anne de Groot. ,,Er zijn heel veel mensen bij en omheen die zorgen dat alles volgens good governance verloopt en daar op toeziet.’’

De Groot wil niet ingaan op de discussie rondom de vrijstellingsvoorwaarden van de RvC-voorzitter. Hij wil ook niets kwijt over de zoektocht naar een nieuwe Raad van Bestuur. De contracten van beide directeuren, CEO Eelco de Boer en CFO Jasper Vet, lopen af. Ze vertrekken, tot spijt van De Rouwe. ,,Maar die keuze is aan hen.’’

De andere aandeelhouder zoekt een nieuw bestuur. De Groot wil de status van dat proces nog niet delen. De provincie staat bij de zoektocht aan de zijlijn. De Rouwe: ,,Omdat wij maar een beperkt aandeel hebben. Wel worden we gekend in de keuze.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Windmolens
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct