Omgevallen telescoopkraan in Tersoal heeft geen contragewicht meer en is van de grond, maar staat nog niet op zijn wielen

Met meerdere kranen werd woensdag weer een poging gedaan om de omgevallen telescoopkraan van Kielstra kraanverhuur aan de Grienedyk in Tersoal weer overeind te krijgen. FOTO NIELS DE VRIES

Het is sinds maandag een komen en gaan van kranen aan de Grienedyk in Tersoal. Een kraan viel om en kwam in de sloot terecht en sindsdien wordt er met man en macht geprobeerd de kraan overeind te krijgen. Er zit schot in de zaak. Het contragewicht is van de kraan af en donderdagochtend wordt de kraan, als het goed is, weer op zijn wielen gezet.

„It kontragewicht moat derôf foardat we dy kraan oerein helje, oars sakket er sa wêr de grûn yn”, zegt directeur Jan Spoelstra van Kielstra kraanverhuur. Contragewicht hangt normaal gesproken aan een kraan om deze overeind te houden. De kraan hangt nu ‘in’ de andere kranen (er waren er liefst drie nodig om het logge ding uit de sloot te takelen) en is dus van de grond.

Het is een hele operatie: met drie lichtere kranen lukte het dinsdag niet de omgevallen kraan overeind te krijgen, dus werd eentje ingewisseld voor een zwaarder exemplaar. Spoelstra hoopte dat het woensdag nog lukte om de kraan veilig aan de grond te krijgen. Dat wordt nu waarschijnlijk donderdagochtend.

Drie dagen bezig

Het belangrijkste volgens de directeur is dat het contragewicht er nu af is, dat wordt opgeruimd en dan hoopt Spoelstra dat de kraan donderdag op zijn wielen kan worden gezet. Na drie dagen bezig te zijn geweest, mag dat ook weleens volgens de kraanverhuurder. Hij is blij dat het de goede kant op gaat.

Ondertussen is Spoelstra dus vier kranen van zijn ‘kranenpark’ kwijt aan de takelklus, maar dat betekent niet dat het bedrijf stilligt: in totaal heeft het bedrijf zo’n dertig kranen. En als de kraan dan eindelijk overeind is, dan wacht er nog een klusje bij de boerderij: „Er moatte woonunits pleatst wurde neist de pleats, dêr is de kraan net oan takaam, dus dat moatte wy hjirnei noch dwaan.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân