Knine-eilân in De Fluezen opgesplitst: meer aanlegsteigers van Marrekrite en zwemstrand

De Langhoekspôlle in De Fluezen, ten zuidwesten van Gaastmeer. FOTO GOOGLE MAPS

Het bij watersporters bekende eiland Langehoekspôlle in De Fluezen bij Gaastmeer krijgt een doorvaart. Met het splitsen van het eiland kunnen er meer boten aanmeren.

Recreatieschap Marrekrite heeft toestemming gekregen van provincie Fryslân om het eiland in twee delen op te knippen. Door het graven van een vaarkanaal ontstaat straks een eiland met voorzieningen en een deel zonder voorzieningen. De vaargeul wordt 125 meter lang en 30 meter breed en wordt gegraven in de korte poot van het L-vormige eiland.

Door een passage te graven wordt de druk op de zogenoemde aanvaargeul vanaf het noorden verminderd. Met meer vaarmogelijkheden hoeven de vaarroutes minder vaak gebaggerd te worden. Daarnaast wordt het eiland aantrekkelijker, denkt Marrekrite. Op het populaire eiland, ook bekend als het Knine-eilân, kunnen straks meer watersporters tegelijk vertoeven. De ligplaatsen in de doorgang liggen bovendien beschut, wat door watersporters als aantrekkelijk wordt gezien.

Zwemstrand

Een nieuwe voorziening op het eiland wordt een nog aan te leggen strand. Aan de oostkant van de Langehoekspôlle komt een zandstrand van 75 bij 30 meter. Ten zuidwesten van het strand zal een golfbreker worden aangelegd om het strand te beschutten en het zwemmen in De veiliger te maken.

Door de werkzaamheden komt zo’n 15.000 kubieke meter grond en zand vrij. Een deel wordt gebruikt voor de aanleg van het strand, het overgrote gedeelte gaat Wetterskip Fryslân gebruiken voor onderhoud aan de oevers van de Fluezen.

De provincie Fryslân heeft, als grondeigenaar, de vergunning voor de werkzaamheden verleend. Die vergunning ligt nu ter inzage. Wanneer de vergunning onherroepelijk is, wil Marrekrite de werkzaamheden zo snel mogelijk inplannen.