'Inspectie laakt kwaliteit havo Marne College in Bolsward'

Het Marne College in Bolsward. AFBEELDING GOOGLE STREETVIEW

De havo-leerstroom van het Marne College in Bolsward stevent af op een ‘zeer zwakke’ beoordeling van de Onderwijsinspectie.

Op de eigen website definieert de inspectie het oordeel ‘zeer zwak’: ‘Als de leerresultaten ernstig en langdurig tekortschieten én er tekorten zijn in de naleving van een of meer bij of krachtens de wet gegeven voorschriften, dan is er sprake van zeer zwak onderwijs.’

Vooral bestuurlijk zou de school tekortschieten, niet wat betreft de docenten. Binnen de school steggelen de Medezeggenschapsraad (MR) en het bestuur bovendien over de begroting. De MR laakt vooral het uitblijven van een professionaleringsplan. Daar zou volgens de cao 10 procent van de loonkosten aan moeten worden besteed.

Ook de medezeggenschapsraad van scholenkoepel CVO heeft hierom zijn advies uitgesteld. Volgens rector Dikkie Alkema heeft de inspectie enkel ‘verbeterpunten’ aangedragen.

home
net-binnen
menu