Zes gemeenten moeten de komende weken beslissen of ze bereid zijn een financiële injectie van 5 miljoen euro aan sociaal werkbedrijf Empatec te geven.

Dat heeft het bedrijf op korte termijn nodig om de rekeningen te kunnen betalen. Met in de wetenschap dat er in de toekomst opnieuw geld nodig is.

De zes gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Harlingen, Waadhoeke, Terschelling en Vlieland hebben samen de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR) gevormd om via het werkbedrijf Empatec kwetsbare mensen een plek te bieden. De bijdragen die ze respectievelijk moeten geven zijn 2,8 miljoen euro, 617.000, 391.000, 1,1 miljoen, 31.000 en nul. Woordvoerder van de GR is Boukje Tol, wethouder van Waadhoeke.

Hoe zijn de problemen ontstaan?

,,M eer dan tien gemeenten richtten in 2002 werkvoorzieningschap Empatec op. Met dit uitvoeringsbedrijf konden ze voldoen aan de wettelijke plicht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk te geven. De bestuursstructuur die toen gekozen werd, voldeed op dat moment. Maar inmiddels doen er door herindelingen nog maar zes gemeenten mee en kwam de Participatiewet in 2015. Die had tot gevolg dat er geen nieuwe instroom van wsw’ers (Wet sociale werkvoorziening) meer was. Empatec moet zich dus gaan richten op andere doelgroepen en meer een leerwerkbedrijf worden. Daaraan werken we nu in een koersdocument dat de raadsleden nog moeten ontvangen. Ook moeten de financiën tussen het bedrijf en de GR ontvlecht worden.’’

Du s vanaf 2015 is al bekend dat Empatec niet op de oude voet verder kon gaan?

,,Als je het zwart-wit stelt, kun je zeggen dat de deelnemende gemeenten het met zijn allen zo ver hebben laten komen. Het was bekend dat er jaarlijks steeds grotere verliezen waren. Wanneer daar op gereageerd is, daar kun je wat van vinden, maar feit is dat we ons eigen probleem op moeten lossen.’’

Wa t als de zes gemeenteraden niet mee willen werken aan de financiële injectie?

,,D ie optie is er eigenlijk niet. In de constructie tussen de gemeenten en Empatec is vastgelegd dat de gemeenten garant staan voor Empatec. Het is tenslotte ons eigen bedrijf. Wij zijn er verantwoordelijk voor.’’

Ma ar de vrees van de raden is dat het met 5 miljoen niet ophoudt.

,,Da t klopt. Deze 5 miljoen is nodig om de liquiditeit van het bedrijf te redden. Daarnaast loopt het koersdocument. Om het bedrijf een andere toekomst in te loodsen zal ook een investering nodig zijn. Bovendien had Empatec los van deze 5 miljoen eind 2018 nog een schuld bij de GR van 8,3 miljoen euro. Die is inmiddels teruggebracht naar 5 miljoen en wordt nog verder teruggebracht. Daarover zijn goede afspraken gemaakt.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct