Er is overlast in Hindeloopen. Maar de politie heeft er geen vrienden gemaakt met de constatering dat ‘de samenleving elkaar niet durft aan te spreken op wangedrag’.

Bonzen op ramen, vuurwerk afsteken, herrie in de haven en baldadig gedrag. Jongeren in Hindeloopen veroorzaken nogal wat overlast, stelt de politie vast. Die krijgt hierover al langere tijd klachten uit de IJsselmeerstad.

Opbouwende gesprekken tussen de politie, jongerenwerk en de gemeente Súdwest-Fryslân hebben weinig opgeleverd. ,,De overlast in Hindeloopen bleef bestaan en er blijven overlastmeldingen binnenkomen.’’

De politie is uitgeweken naar Facebook. In twee posts over het gesodemieter schrijft de politie dat kleinere groepen jongeren, maar óók jongvolwassenen (die zitten regelmatig met een kratje bier en een bluetoothspeaker bij de haven) zich niet veel aantrekken van afspraken, regels en fatsoenlijk gedrag. ’Ook hebben wij niet het idee dat Hindeloopen elkaar als samenleving durft aan te spreken op wangedrag.’

Heksenjacht

Juist die aanname heeft stadbewoners beledigd: natuurlijk stellen ze wel grenzen in het stadje, schrijven ze terug. Dat de politie min of meer een heksenjacht opent op de jeugd, valt ook niet goed. Jongeren hebben het immers al behoorlijk zwaar in dit coronajaar. Dat ze elkaar buiten opzoeken voor wat afleiding, valt te begrijpen.

,,It wie net hiel slim om it sa op Facebook te setten’’, zet Dirk Blom, voorzitter van de stichting Leefbaarheid Jeugd Hindeloopen. ,,It hie better west om dit yn Hylpen sels del te lizzen, fia skoalle of it pleatslike krantsje.’’

Maar die overlast, dat is wel een punt. ,,Mar it falt no ek mear op omdat hast elkenien in soad thús is. It heart toch ek by de leeftyd, al is de groep wat grutter as froeger. Dat kin yntimidearjend oerkomme miskien. Der is ek wol in soarte fan ‘gelatenheid’: as de kroegen en ferienings wer iepen kinne, giet it fansels oer, tink ik.’’

Samen

Omdat de gesprekken en waarschuwingen weinig indruk gemaakt hebben, zijn politie-agenten en boa’s de komende tijd extra vaak in Hindeloopen te vinden. ,,Bij overtredingen wordt bekeurd. Er is begrip dat het door de coronamaatregelen allemaal extra moeilijk is, maar we zullen het ook samen moeten doorstaan.’’ Politiewoordvoerder Thijs Damstra, samenvattend: ,,De insteek van de berichten is puur geweest dat de politie en de inwoners het samen moeten oplossen.’’

Plaatselijk Belang Hindeloopen is niet geïnformeerd over de recente problemen of betrokken bij een oplossing, zegt voorzitter Durk van Tuinen. Vorig jaar is er wel eens opgetrokken met jongerenwerk. ,,Der spilet wolris wat, mar oft der no in soad oerlêst is? Dat leau ik net. Der is ek sa’n bytsje fertier. En at der alris jonges omhingje, sizze we ek wol: gean ergens oars hinne.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct