Het ziet weer zwart van de muggen op en rond de Afsluitdijk

Rijd je over de Afsluitdijk? Dan kun je ze niet missen, de zwermen zogenoemde dansmuggen die boven de weg hangen.

De muggeninvasie is een jaarlijks verschijnsel dat te maken heeft met het warme weer. Het gaat om honderdduizenden zogeheten dansmuggen. De insecten steken niet, maar geven wel veel troep op auto’s en ramen.

Eigenlijk, zo leert een blik in het online-archief van de Leeuwarder Courant , is dit fenomeen minstens zo oud als de Afsluitdijk zelf. De 32,5 kilometer lange waterkering, waaraan vijf jaar is gewerkt, werd in 1932 opgeleverd en ging in 1933 open voor het wegverkeer.

In datzelfde 1932 (op 23 mei) viel in de LC te lezen: ‘Terwijl een ingenieur van ’t Provinciale waterleidingbedrijf ons iets uitlegt worden wij plotseling overvallen door een zwerm muggen . Het zijn beestjes van een bizonder soort die wij, als de ontdekkers ervan, Zuiderzee-muggen gedoopt hebben.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Afsluitdijk
Video