Het Marne College in Bolsward.

Het Marne College in Bolsward is 'zeer zwak': docenten niet kritisch genoeg en prestaties leerlingen onder de maat

Het Marne College in Bolsward. AFBEELDING GOOGLE STREETVIEW

De prestaties van de leerlingen zijn onder de maat en de schoolleiding en docenten zijn niet kritisch genoeg op zichzelf en elkaar. De havo-afdeling van het Marne College krijgt het label ‘zeer zwak’.

De havo-leerstroom van het Marne College in Bolsward is door de Onderwijsinspectie beoordeeld als ‘zeer zwak’. In de bovenbouw blijven te veel leerlingen zitten. De cijfers op het centraal examen zijn onder de norm. De begeleiding van de scholieren schiet tekort, waarschuwt de inspectie. ,,Er is onvoldoende zicht op de ontwikkeling van leerlingen.’’ 

De Bolswarder havo, met 218 leerlingen, is de enige Friese opleiding in het voortgezet onderwijs met dit predicaat. In 2019 kregen in het hele land vier havo’s een zeer zwakke-beoordeling. Dit oordeel komt niet uit de lucht vallen. De eerste voortekenen waren in het voorjaar zichtbaar, toen de Onderwijsinspectie haar voorlopige bevindingen aan de staf gepresenteerd heeft.

Lees ook | 'Inspectie laakt kwaliteit havo Marne College in Bolsward'

Uit het onderzoek komt naar voren dat er een kloof is tussen de onder- en bovenbouw, die de doorgaande leerlijn belemmert. De eerste drie schooljaren verlopen veelal probleemloos. Lichtpuntje is dat er veel ‘opstromers’ zijn die inzetten op een hoger niveau dan het basisschooladvies. In de bovenbouw gaan te veel leerlingen alsnog onderuit. 

Het schort aan passende ondersteuning van leerlingen die daar om vragen, stelt de Onderwijsinspectie vast. De kwaliteit van de lessen is in orde en leerlingen voelen zich veilig, maar een saamhorige aanpak van docenten om achterstanden weg te werken, ontbreekt. ,,We zien te veel verschillen tussen de mentoren. Onder het personeel heerst verdeeldheid en wantrouwen.’’

Weinig zelfkritisch

Het zelfkritisch vermogen moet ook beter. Een terecht punt, zegt rector Dikkie Alkema. ,,De afgelopen maanden heb ik veel medewerkers gesproken. Het aanspreken van elkaar en het vergroten van het zelfreflecterend vermogen werden daarin veelvuldig aangedragen binnen de school. Iedereen gaat ermee aan de slag.’’ 

De scholengemeenschap zit midden in een driejarig vernieuwingsprogramma. Het Marne College wil zichzelf voor 2022 omturnen tot flexibele onderwijsinstelling waar de scholieren meer zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen over hun leerproces. Alkema: ,,Voor iedereen was helder dat dit een proces van voortdurend leren, bijstellen en aanpassen was.’’

Verbetertraject

Het Marne College is onderdeel van scholenkoepel CVO Zuid-West Fryslân, waartoe ook praktijkschool De Diken en csg Bogerman behoren. De opleiding krijgt een jaar de tijd om orde op zaken te stellen. 

Een stevig verbetertraject is in gang gezet. Zo worden havo en vwo nadrukkelijk als afzonderlijke leerlijnen – zónder knip – geprofileerd. Docenten hoeden zoveel mogelijk over één afdeling om de verantwoordelijkheid te versterken. Een ad interim afdelingsleider en een ervaren adviseur moeten over de hele linie het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen verbeteren. 

De school is op de goede weg om tot een herzien oordeel te komen, stelt Alkema. ,,We zijn direct actief aan de slag gegaan met de verbeterpunten. De ouders worden hier zoveel mogelijk in betrokken. De gesprekken worden op alle niveaus gevoerd en vragen van een ieder inzet en aanscherping.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct