Gemeente, provincie en ProRail gaan samen 'gedateerd en onveilig' stationsgebied Sneek aanpakken

Het Modelspoor Museum in Sneek, nu gehuisvest in het stationsgebouw van de stad. FOTO NIELS DE VRIES/Archief LC

De gemeente Súdwest-Fryslân wil samen met de provincie en ProRail het gebied rondom het station in Sneek voor 2,3 miljoen euro vertimmeren.

Voor die 2,3 miljoen euro krijgt het station van Sneek volgens het plan onder andere een nieuwe inrichting van het busstation een nieuwe fietsenstalling aan de zuidkant van het station. Hoewel de nieuwe inrichting van het station ook zonder de gemeente kan, haakt Súdwest-Fryslân toch aan. Volgens wethouder Maarten Offinga is dat hard nodig: „Het gebied is gedateerd, onveilig, rommelig en versteend. Reden om het gebied op de schop te nemen.”

Súdwest legt daarom 630.000 euro neer om het stationsgebied flink te vergroenen. Zo komt er op het nu versteende pleintje voor het station een plantsoen. ProRail betaalt voor de fietsenstalling (320.000 euro). De provincie neemt de grootste hap uit de portemonnee en betaalt de overige 1,4 miljoen euro, waaronder het heringerichte busstation.

Het gebouw naast het huidige busstation verdwijnt. De bloemist die daar zit verhuist naar een vleugel van het monumentale stationsgebouw. Het Modelspoormuseum gebruikt die vleugel niet meer en wil bovendien al een tijdje vertrekken uit het stationsgebied. De Kanaalstraat voor het station wordt een 30-kilometerzone.

Een deel van de werkzaamheden van het stationsproject zijn al uitgevoerd. Daarbij gaat om een eerdere uitbreiding van het aantal fietsenstallingen en het rechttrekken van een fietspad. De gemeente had dan ook al eerder een bedrag voor de herinrichting gereserveerd. De gemeenteraad beslist 2 juli over het vrijmaken van de laatste 300.000 euro voor het project. Als ook de Provinciale Staten voor de zomer instemmen met het plan, verwacht de gemeente de werkzaamheden volgend jaar uit te voeren en af te ronden. De gemeente wil nog met omwonenden van het stationsgebied in gesprek om eventueel nog wat aan het plan aan te passen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân