Boer Pier Jan Noordmans uit Iens heeft drastische maatregelen getroffen om de grutto’s op een van zijn weilanden te beschermen tegen een steenmarter. Hij verwijderde drie dammen, zodat de vogels nu op een eiland zitten.

Bioboer Noordmans had stevig de pest in toen hij woensdag van Wommelser vogelwachter Teade de Boer vernam dat vijftien nesten op zijn land waren uitgehaald. Met de vogelwacht doet hij er juist alles aan om geschikte omstandigheden te scheppen, met een hoog waterpeil en plasdras-zonnepompen.

Hij besloot daarom zijn beste perceel te isoleren van de rest, door drie dammen te verwijderen. ,,Ik lei jûns op bêd en betocht: dit wol ik sa net. Ik helje moarn in kraan op en skuor de boel der út! Ik ha aardichheid oan dy fûgels, dus dan moatst der ek wat oan dwaan.’’

Uitgesteld maairegime

Voor het ‘eilandperceel’ van 3,5 hectare, waar woensdag al de eerste gruttokuikens rondliepen, geldt een uitgesteld maairegime. Noordmans: ,,Ik hoech dêr foar 15 juny net wer te wêzen, dat de fûgels ha no alle tiid om nije aaien te lizzen en piken grut te bringen. Ik krij jild foar dat behear - ek as der gjin fûgels grut wurde - mar dan wol ik ek resultaat ha. As it aanst oan it meanen ta is, meitsje ik wol wer in nije daam.’’

De Wommelser vogelwacht kan het weiland prima vanuit de lucht monitoren, zegt Teade de Boer, die zelf dronepiloot en -coördinator is bij de Bond Friese Vogelwachten (BFVW). ,,We besykje no earst dochs sa min mooglik yn it lân te kommen. As we der letter al in kear wêze moatte, dan nimme we de polsstok wol mei, krekt as eartiids.’’

Noordmans denkt erover om op een aangrenzend perceel een dam met gaas af te zetten, om de steenmarter ook daar te weren. ,,Ik wit wol ûngefear wêr’t er sit, mar we meie der hjir neat tsjin dwaan. Dan moat it mar sa, om hjir net wer in mislearre seizoen te hawwen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Weidevogels
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct