Fusie protestantse gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw en Wons

Notaris Troost tekent de fusieaktie. FOTO LIJLKE SPIJKSMA

Tijdens een feestelijke dienst in de kerk van Schraard is zondag de fusieakte getekend tussen de Protestantse gemeente Schettens-Schaard-Longerhouw en die van Wons.

De voorzitters en secretarissen van beide Kerkenraden, Colleges van Kerkrentmeesters en Diaconieën, zetten hun handtekening onder de akte.

De gemeentes delen al vijftig jaar een predikant. In 1969 fuseerde Hervormd Schraard met Schettens-Longerhouw. Vanaf toen werd de predikant ook met Wons gedeeld.

De aanwezigen in de kerk waren aan elkaar verbonden viakleurige linten, die uiteindelijk weer aan de pen werden verbonden waarmee de akte werd getekend.