Wees trots op het Fries eigene. Dat was de kernboodschap tijdens de sobere en niet-officiële herdenking van de slag bij Warns zaterdagmiddag.

De coronacrisis wierp zaterdag een flinke schaduw over de 75ste herdenking van de Slag bij Warns. De Stifting Slach bij Warns durfde het niet aan om een officiële herdenking te houden.

Toch was voorzitter Tom Dijkstra niet ontevreden met de aanwezigheid van ruim 20 belangstellenden, die uit eigener beweging naar de zwerfkei op het Roode Klif bij Warns waren afgekomen. Gewoonlijk verzamelen zich jaarlijks ruim 200 mensen die de Friese cultuur een warm hart toedragen. Natuurlijk wapperde tijdens de bijeenkomst ook de Friese vlag.

Grondwet als discussiepunt

Opvallendste aanwezige was oud-journalist Kerst Huisman. Hij pleitte voor de oprichting van een ‘Fryske grûnwet’. In die wet, die volgens de bedenker beslist niet als dictaat moet worden gezien moet, staan 24 artikelen vermeld die Friezen meer recht op soevereiniteit moeten geven.

Huisman ziet zijn schrijfstuk vooral als discussiepunt. Misschien is het wat extreem, maar de gedachtegang die de discussie moet opleveren is goed voor de bewustwording van veel Friezen, denkt Huisman.

Aan de 170 jaar oude Nederlandse grondwet schort bijvoorbeeld op het gebied van discriminatie en minderheden nogal het een en ander, vindt Huisman. Mogelijk zou een dergelijke grondwet ook voor Groningen en Drenthe kunnen worden opgesteld. Huisman verwees naar Duitsland, waar alle deelstaten ook een eigen grondwet hebben.

'Minsken kenne har eigen skiednis net mear'

Bezoeker Alfred Plantinga - gehuld in sweater met op de rug de tekst ‘Leaver dea as slaef’, verwijzend naar de tekst op de zwerfkei op het klif, was samen met partner en twee Fryske Wetterhounen aanwezig. Gewoonlijk zijn zij op deze dag aanwezig op het Flaeijelfeest in Nieuwehorne, waar wordt getoond hoe 100 jaar geleden op het platteland werd gewoond en geleefd. Mensen durven niet meer trots te zijn op waar ze vandaan komen, merkt de Feanster. ,,Se kenne harren eigen skiednis net mear. Dat fyn ik eins in skande.’’

Volgens Dijkstra schort het inderdaad aan de huidige mentaliteit van veel Friezen. Op twee kleine bordjes had hij twee teksten geschreven, die voor hem belangrijk zijn voor de positie van de Friese cultuur: ‘Grutsk op Fryske Mienskip’ en ‘Romte for Fryske identiteit’.

Met name in het onderwijs moet veel meer aandacht voor het Fries komen. De vrijblijvendheid waarmee scholen nu omgaan met de taal, zorgt er volgens hem voor dat veel kinderen zich gediscrimineerd en niet-begrepen voelen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct