Deel Pingjumer Halsband bestaat niet meer

Een traditie die hoort bij de Gulden Halsband werd in 2016 nieuw leven ingeblazen: Sint Jans Dei. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Een deel van de historische binnendijk de Pingjumer Halsband krijgt toch geen monumentenstatus. Een eigenaar van een perceel had daar bezwaar tegen omdat hij zijn deel van de dijk heeft platgeslagen.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft in december het 13,5 kilometer lange tracé tot monument uitgeroepen. Die status moet het dijklichaam, dat minstens zeven terpen tussen de twaalfde en negentiende eeuw beschermde, in stand houden.

Volgens de bezwaarmaker was de dijk echter zo goed als verdwenen op zijn grond, omdat hij de overblijfselen van de dijk had geëgaliseerd. De gemeente was in 2015 op onderzoek uit geweest, en toen was een deel van de dijk nog zichtbaar. Het latere platwalsen van de dijk mocht omdat de Pingjumer Halsband toen nog geen monument was.

menu