PvdA-gedeputeerde Douwe Hoogland zet een laurierkers overeind langs het kijkhuttenpad bij gruttoboer Murk Nijdam. FOTO NIELS DE VRIES

Camouflageheg voor kijkhutten bij Nijdam

PvdA-gedeputeerde Douwe Hoogland zet een laurierkers overeind langs het kijkhuttenpad bij gruttoboer Murk Nijdam. FOTO NIELS DE VRIES

De inzameling voor het weidevogeleldorado van Murk Nijdam loopt als een trein. Adoptanten van vierkante meters hebben al ruim twee ton toegezegd.

,,Boppe ferwachting’’, zegt voorzitter Rendert Algra van de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Je kunt via ANF een vierkante meter weiland – of een veelvoud daarvan – adopteren door eenmalig 7,50 euro per vierkante meter te fourneren. De teller stond gisteren al op 27.848 vierkante meter.

,,It betsjut dat wy noch mar goed fjouwertûzen kante meter te gean hawwe. It slydjaget.’’ In totaal zijn er nu bijna 4300 adoptanten, wat duidt op een gemiddelde bijdrage van zo’n 40 euro per persoon. Opvallend is volgens Algra de animo in Amsterdam en omgeving. Daar is bijna 20 procent van de geadopteerde vierkante meters geland.

Het geld gaat naar de herinrichting van 32.000 vierkante meter van Nijdams melkveehouderij aan de Slachte. Daar zitten nu al her en der grutto’s op eieren. Na de broedtijd wordt hier een grote ondiepe waterplas gegraven, waarlangs twee vogelkijkhutten en twee vogelfotografiehutten zijn gebouwd.

Oog in oog

Nijdam biedt vogelliefhebbers zo een loge die ze oog in oog doet staan met weidevogels die tot in de jaren zeventig alledaags waren maar elk jaar schaarser worden. Het betonpad naar de hutten krijgt een overdekking van klimop en laurierkers. ,,Sûnder in wintergriene hage jout de oanrin fan besikers tefolle op-skuor ûnder de fûgels’’, legt Nijdam uit. Hij kan het weten, want er komen elk jaar vele honderden belangstellenden op zijn broedvogels af.

Gedeputeerde Douwe Hoogland had gistermiddag de eer om met Nijdam en Algra de eerste laurier langs het pad te zetten. Het graven van de kuil was nog wel aanpoten voor de heren, want na een kletsnatte winter hebben zes weken zon en schrale wind de bodem al keihard doen indrogen.

,,Se sizze dat de snaffels fan strân-ljippen hurd groeie, mar it lân is no sa’n bonke dat it de slitaaszje grif net byfytse kin’’, vermoedt Nijdam. Hij leest de droogte ook af aan de houding van de meeste grutto’s. Die hangen rond op een plasdrasse kavel, in afwachting van een weersomslag.

Het bedrijf van Nijdam ontwikkelt zich tot een educatieve dierentuin, die alleen kan blijven floreren dankzij de ouderwetse bedrijfsvoering van de boer: vernatting, laat maaien en droge stalmest zijn belangrijke bouwstenen.

Hoogland was niet kapot van de wintergroene, gebiedsvreemde camouflagebeplanting langs het vogelhuttenpad. ,,As it goed gie mei de fûgels dienen je soks net.’’ Maar net als roeken, vossen en boerderijkatten kunnen ook vogelspotters de tanende populatie grondbroeders al te machtig zijn. Het ANF hoopt dit tij op een goede dag te keren.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct