Voor de redding van zwembad Vitaloo is nog één klap van de voorzittershamer nodig, maar de raad van Súdwest-Fryslân denkt al vooruit. Wat na 2025? En waarom geen nieuwbouw?

Is de geslaagde redding van zwembad Vitaloo in Bolsward een eenvoudig hamerstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 29 april? Nee, zo ver wilde de raadscommissie Boarger & Mienskip van Súdwest-Fryslân woensdagavond toch niet gaan. Het enthousiasme voor het openhouden van het stadsbad is onder alle fracties zeker groot. En het college staat nu óók achter het actieplan. Maar een raadsdebat is onvermijdelijk. Er zijn nog rimpels glad te strijken, vinden enkele partijen.

Die 2025, die staat. Tot die tijd blijft Vitaloo open, daarover is iedereen het eens. Dit heeft de stad samen met een speciaal opgerichte raadswerkgroep maar mooi voor elkaar gebokst. Johan Steenbeek (CDA): ,,In plan fanút de mienskip, sa sjogge we it graach. Boalsert sit yn in positive flow.’’

Wethouder Bauke Dam (CDA) kreeg zelfs een hartelijk compliment van Marianne Poelman (PVDA). ,,U zag de kans en u heeft zich hard gemaakt voor een breed gedragen maatschappelijke voorziening.’’

Nieuwbouw

Maar waarom nu met een raadsvoorstel zo rigide vasthouden aan 2025? Raadslid Klaas Jan Semplonius: ,,It liket my ferstannich om fierder te sjen. As wy beslute dat it iepen bliuwt, dan bliuwt it bad iepen. En as der in tiid komt dat it toch ticht moat, dan beslute we dát. Dit is kapitaalferneatigjen.’’

Met die ‘kapitaalvernietiging’ verwees Semplonius ook naar de gammele staat van het Vitaloo-pand. Het dak is bijvoorbeeld zo lek als een mandje. Het college schat de kosten van degelijk herstel op 400.000 euro. Dam: ,,As de hammer hjir fallen is, moatte we eins fuort oan de slach.’’

Maar wat als over vier jaar blijkt dat het tóch niet uit kan? En niet alleen Bertus Walsma (GBTL) legde nieuwbouw als optie neer, ook het college sluit een rigoureuze ingreep op termijn niet uit.

Groene hart

Tot 2026 rekent Súdwest-Fryslân op een jaarlijkse bijdrage van 35.000 euro vanuit de stad. Dat komt goed, verzekerde Sjoerd IJbema, een van de gangmakers achter het reddingsplan. ,,We hebben een duurzaam en rendabel plan met veel toezeggingen voor vijf jaar. Vanuit alle hoeken en gaten zijn Bolswarders gemobiliseerd.’’

De exploitatie blijft bij de gemeente met de stichting Ons Zwembad als aanjager. Stroomt er meer dan de 35.000 euro binnen, dan komt ook dát het zwembad ten goede, zei Dam. De gemeente draagt jaarlijks 242.000 euro bij.

De wethouder liet zich niet verleiden tot het schrappen van de einddatum. ,,We wolle no earst mei elkoar trochsette en oanpakke. Dit foarstel is ek om de tiid derfoar te nimmen om te sjen wêr’t de kânsen yn dit gebiet lizze. En nijbou ís in mooglikheid mar dan rinne we op de saken foarút.’’ Het zwembad ligt midden in het ‘Groene Hart’ van de stad. Er zijn ambitieuze plannen om het gebied te transformeren van een sportcomplex naar een parkachtig, aantrekkelijk terrein.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct