Beeld Dryltser Kypmantsje geplaatst in centrum IJlst

It Dryltser Kypmantsje met de maker Feike de Jong uit Wijckel. FOTO SIMON SMIT

IJlst heeft er een nieuw beeld bij: It Dryltser Kypmantsje.

IJlsters worden ook wel Kypmantsjes genoemd, nu is het mannetje uitgebeeld en te bewonderen in het oude stadscentrum. Over het ontstaan van die bijnaam gaan twee verhalen rond. Vroeger gingen IJlster kooplieden met hun koopwaar in een kyp (korf) op pad. En een IJlster bakker maakte een koekje dat hij Kypmantsje noemde.

Het initiatief voor het beeldje komt bij het IJlster maandblad It Dryltser Kypmantsje vandaan. Met een financiële bijdrage van de Overtuinfair IJlst en vrijwillige medewerking van IJlster bedrijven werd er een beeld gemaakt, 15 juli is het geplaatst op de overkluizing.

Feike de Jong uit Wijckel, oud inwoner van IJlst, zag het als een mooie uitdaging het beeld te ontwerpen en te maken. De Jong maakte een mal om het beeldje in beton te gieten met behoud van de houtnerf. Het Kypmmantsje heeft zijn kyp (korf) op de rug en loopt wat voorover gebogen door het gewicht van de kyp en handelswaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân