Súdwest-Fryslân gaat nu toch weer vaart maken met de ontwikkeling van bedrijventerrein De Hemmen III in Sneek, langs de A7.

De aanleg kan niet langer wachten, zo concludeert het college, die het bouwproject ,,erg urgent’’ noemt. ,,In onze gemeente zijn vrijwel geen uitgeefbare kavels meer. Daardoor dreigt doorstroming van groeiers te stagneren en kunnen initiatiefnemers geen plek vinden. Dat strookt absoluut niet bij de ambitie om een ontwikkelgemeente te zijn waar vitaal kan worden gewerkt.’’

In september 2020 had het college de plannen juist uitgesteld. De gemeente moest enorm bezuinigen, de economische crisis en stikstofproblematiek kwamen hard aan. Als gevolg van zienswijzen zijn de kaders van het ontwerpbestemmingsplan bijgesteld.

De 25 hectare bedrijfsgrond wordt in twee fasen ingericht. De helft is direct beschikbaar en in het landschap in te passen. Voor de andere helft wordt een wijziging van het bestemmingsplan toegestaan. Agrarische grond wordt daarmee bouwland.

‘Circulaire koplopers’

De ambitie om De Hemmen III het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te maken, lijkt de gemeente los te laten. Wethouder Mirjam Bakker (D66) droomde daar hardop van tijdens een raadsvergadering in 2018, net als de FNP en GroenLinks. De gemeente ,,gaat voor verduurzaming’’ maar wil daarvoor geen eisen stellen in het bestemmingsplan. De profilering en acquisitie moet vooral gericht zijn op ,,circulaire koplopers’’.

Om aan de stikstofregels te voldoen, moet minimaal 3,5 hectare van het terrein all electric aangelegd worden. De gemeente denkt de mogelijke extra stikstofemissie op het nabijgelegen Natura2000-gebied (deels) te kunnen compenseren, omdat er dan geen bemesting meer plaatsvindt wegens einde agrarisch bedrijf.

De Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân reageerde destijds laaiend op de rem op de plannen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct