Alvast groter brugdek voor sluis Kornwerderzand: 'Het is een project van de heel lange adem'

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Nu het rijk niets ziet in een tolsysteem bij de brede sluis van Kornwerderzand, schakelt de provincie door.

Inframinister Cora van Nieuwenhuizen wil niet aan een tolsysteem, schrijft ze de Tweede Kamer. Het is het antwoord op een idee dat werd geopperd door het bedrijfsleven. Met 26,5 miljoen euro willen scheepsbouwers en verladers meebetalen aan de aanleg van de brede sluis van Kornwerderzand, die in totaal 200 miljoen euro kost.

Met een tolsysteem als afdrachtregeling bij de sluis wilden zij hun steentje bijdragen. De minister ziet daar niets in. Een provinciaal belastingstelsel is wettelijk gezien niet mogelijk, een landelijk stelsel ziet ze niet zitten. ,,Het schept een precedent.’’ Ook is het bewerkelijk en duur.

Tegenvaller

Gedeputeerde Avine Fokkens spreekt van een tegenvaller, die al wel verwacht werd, ,,maar ik kan me voorstellen dat het voor de bedrijven alsnog een teleurstelling is.’’

Zij praat nog deze maand met de minister en de bedrijven over de alternatieven om de bedrijven binnenboord te houden. Hun bijdrage is nodig om de brede sluis te financieren.

Om alvast in te spelen op de toekomst wil Fokkens nu al beginnen met het sluis- proof maken van een nieuw brugdek. Het dek in het sluizencomplex moet voor 2025 worden vervangen. ,,We willen een groter brugdek laten maken, waarmee we inspelen op de sluis.’’

Aanvaardbaar risico

In het slechtste scenario komt er geen brede sluis, maar ligt er wel een te groot brugdek. Fokkens noemt dat een ,,aanvaardbaar risico’’.

Door het project op te splitsen en alvast met de brug te beginnen, geeft Fokkens het bedrijfsleven meer tijd om een manier te vinden om bij te dragen aan de sluisverbreding. Fokkens: ,,Het is een project van de heel lange adem, maar wij willen niet meer tijd verliezen.’’

Om het project op te splitsen is toestemming nodig van de Staten. Fokkens werkt aan een voorstel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân