Toegangsweg centrum Drachten krijgt een flinke opknapbeurt

Het noordelijke stuk van de Burgemeester Wuitenweg is een 30 km-zone. Door het asfalt een andere kleur te geven wil de gemeente dit duidelijker maken. Foto: Jilmer Postma

Nieuw asfalt, nieuwe waterafvoer, nieuwe verlichting en nieuwe bomen: de Burgemeester Wuiteweg in Drachten staat aan de vooravond van een flinke opknapbeurt.

Een hele serie maatregelen hebben b. en w. in gedachten voor de belangrijke toegangsweg, direct ten zuiden van het Drachtster centrum en schouwburg De Lawei. Omdat het goedkoper is om die allemaal gelijktijdig uit te voeren, en de overlast van de werkzaamheden dan maar tot één keer wordt beperkt, geeft het college van Smallingerland groen licht voor de ontwikkeling van een totaalplan. Kosten zijn geraamd op 2,7 miljoen euro. De werkzaamheden starten naar verwachting volgend jaar.

De bestaande riolering die onder de fietspaden loopt, is aan vervanging toe. Ook komt er een apart regenwaterriool. Hiervoor moet de gemeente de fundering en het asfalt verwijderen. Het vernieuwen van de weg, fiets- en voetpaden stond eigenlijk pas over acht jaar op het programma, maar de college haalt die werkzaamheden naar voren omdat het kosten scheelt en efficiënter is. De fundering wordt ook versterkt, om te voorkomen dat er spoorvorming ontstaat door zwaar verkeer.

Maximumsnelheid duidelijker maken

Op het noordelijke deel van de Wuiteweg geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer. Het huidige grijze asfalt krijgt hier naar verwachting een roodbruin ‘baksteenmotief’, om het duidelijker te maken dat de snelheid hier omlaag moet. De lantaarnpalen langs de weg kunnen in principe nog even mee, maar het college grijpt de gelegenheid aan om ze te vervangen door de ‘luxere’ variant die ook al te zien is langs de Splitting en het Ureterpvallaat.

Het groene aanzien van de weg blijft: er komt een nieuwe laan van vijftig bomen, die royale plantgaten krijgen. Van de huidige bomen worden er dertig gekapt en vervangen, jonge boompjes worden zo mogelijk verplaatst.

Met alle werkzaamheden wordt dan eindelijk ook het zebrapad-metvluchtheuvel aangelegd ter hoogte van verpleeghuis Neibertilla en huisartsenpraktijk Sunenz. Bewoners van de overzijde van de Wuiteweg hadden om de oversteekplaats gevraagd. Richting het centrum sneuvelt juist weer het zebrapad bij de Zuiderbegraafplaats.

Het college is akkoord met alle plannen en kosten, maar een deel van het geld moet nog worden gevonden binnen de Perspectiefnota. Daar beslist de Smallingerlandse gemeenteraad volgende week over.