Een jaar heibel, een discutabele dekhengst, een serie opgestapte bestuursleden en een beschadigde inspecteur. De kwestie Boet was een tijdbom binnen het KFPS. Maar wie zat er fout? Niemand expliciet, blijkt uit onafhankelijk onderzoek.

De goedkeuring van de hengst Boet 516 was de druppel die de emmer deed overlopen bij het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS)afgelopen jaar. Het was een gevoelige kwestie in een rij incidenten die als een tijdbom onder de vereniging lag, constateert het bestuur. Maar niemand is zijn boekje te buiten gegaan, blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat consultant Gerrit Mastenbroek heeft gedaan. Afgelopen weekend deelde hij zijn bevindingen vertrouwelijk met het bestuur en ledenraad.

Vijf weken nadat Boet zijn dekbrevet kreeg in 2019, werd bekend dat het dier lijdt aan cornage, een mogelijk erfelijke aandoening aan de luchtpijp. De afwijking wordt in de hengstenrapportage omschreven als ‘net niet acceptabel’, een kwalificatie die pas bekend werd nadat de hengst was goedgekeurd. Het leidde binnen de vereniging tot veel onrust, onbegrip en discussies.

Niks te verwijten

Leden en de ledenraad vonden het onbegrijpelijk en onwenselijk dat de hengstenkeuringscommissie en het bestuur een hengst met cornage tot de dekdienst toelieten. Naar aanleiding van de kwestie stapten meerdere bestuursleden op, onder wie voorzitter Wiebe Wieling. Uiteindelijk werd besloten de hengstenkeuringscommissie (HKC) te vervangen door een nieuw team. Tijdens de ledenraadsvergadering in november klonk de roep om lering te trekken uit alles wat er is gebeurd, om herhaling te voorkomen.

Mastenbroek heeft dat de afgelopen maanden gedaan en constateert dat de HKC niks te verwijten valt. ,,Aangezien de HKC de reglementen heeft gevolgd en een reglementair expliciet geformuleerde autonomie bezit, had ze de bevoegdheid om Boet 516 definitief goed te keuren.”

Meer transparantie

Dan de ledenraad. Die uitte zich kritisch en wilde de hengstenkeuringcommissie niet opnieuw benoemen, in tegenstelling tot het bestuur. De raad kreeg de kritiek dat die buiten zijn boekje was gegaan en het bestuur had overstemd.

Mastenbroek heeft vastgesteld dat de raad zich heeft gehouden aan de statuten. ,,De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en heeft het statutaire recht om het bindende advies van het bestuur te verwerpen met tweederde meerderheid. De benoeming van de nieuwe HKC heeft reglementair correct plaatsgevonden.” Verder stelt de onderzoeker dat ,,het bestuur geen team was en niet in staat was om een brug te bouwen met de ledenraad.”

Het bestuur wil lering trekken uit de reeks aanbevelingen uit het onderzoek en komt nog deze maand met plannen om meer transparantie en samenwerking binnen de vereniging te brengen.

Geloofwaardigheid aangetast

Ondertussen gooide inspecteur Harrie Draaijer dit weekend na dik veertig jaar jureren per direct de handdoek in de ring als KFPS-inspecteur. Het gedonder rond de goedkeuring van Boet - Draaijer maakte deel uit van de hengstenkeuringscommissie die volgens de ledenraad steken heeft laten vallen - heeft hem zo beschadigd dat hij niet langer ,,frank en vrij” in de baan kan staan. ,,Der is in klimaat ûntstien wêryn't it dreech wurdt om myn wurk te dwaan.”

In december werd Draaijer aan de kant gezet als hengstenjurylid. Hij bleef vooreerst aan als inspecteur, maar nam zijn positie in overweging. Hij voelde zich onterecht ‘persoanlik pakt’ en beschadigd, zei hij er destijds over in de Leeuwarder Courant .

'It docht sear'

Nu heeft hij de knoop definitief doorgehakt: zijn geloofwaardigheid is te veel beschadigd door de hele kwestie. Er zijn kampen ontstaan van leden die achter Draaijer staan, en leden die het oneens zijn met de goedkeuring van Boet. ,,Letter moat ik harren hynders ek wer keure. Ik wol keuren bliuwen, sa’t ik altyd dien ha, op basis fan onôfhinklikheid en yntegriteit. No kin elts beslút yn’e baan, oars útlein wurde as it bedoeld is. Dat wol ik net.”

De beslissing valt Draaijer heel zwaar. ,,It docht sear.” Vanaf 1982 was hij als jurylid actief bij het stamboek, waarvan 29 jaar als inspecteur. ,,Ik ha dit myn hiele libben dien. Alles stie yn it teken fan it Fryske hynder. Ik sil mysels echt opnij útfine moatte.”

Het stamboek laat weten de beslissing te respecteren en Draaijer zeer erkentelijk te zijn voor zijn inzet en zijn integere wijze van werken. Zijn kennis van het Friese paard, zijn deskundigheid als inspecteur en als opleider zal zeer gemist worden. In een later stadium zal het KFPS uitvoerig terugkomen op zijn lange carrière bij het stamboek.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland
Paardensport
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct