De ambtelijke top van Smallingerland luidt de noodklok over de manier waarop de eigen gemeenteraad besluiten neemt. Er heerst frustratie en teleurstelling.

De ambtelijke directie en het management van de gemeente schrijven dit in een brief aan de raadsleden. Zij zien zich ‘genoodzaakt een signaal af te geven’. Directe aanleiding zijn de debatten over de begroting.

Zeer ongebruikelijk

Het is een zeer ongebruikelijke stap om de gemeenteraad openlijk aan te spreken op de manier van werken. Normaal gesproken bemoeien ambtenaren zich niet met de politieke besluitvorming. De briefschrijvers erkennen dat ook. Dat zij nu naar voren stappen, is vanwege de trots op de eigen taak ‘en het belang van Smallingerland’.

Dat de brief er nu ligt, heeft alles te maken met de manier waarop de gemeentebegroting de afgelopen twee weken door de raad is behandeld. Het debat over het eerste begrotingsvoorstel van burgemeester en wethouders werd op 3 november geschorst, nadat de fracties zo’n twintig, soms ingrijpende wijzigingen inbrachten.

Omdat het voorstel van het college maar net de financiële toets van de provincie kon doorstaan, werd besloten om die nieuwe raadsvoorstellen eerst te laten doorrekenen door de ambtenarij.

Binnen een paar dagen kwam het college met een aangepast plan. Dat lag vorige week dinsdag op tafel. Maar tijdens de raadsvergadering zorgde een kleine meerderheid van partijen ELP, CDA, VVD en Smallingerlands Belang alsnog voor grote ingrepen in het tweede voorstel. De gang van zaken heeft binnen het gemeentehuis ‘tot teleurstelling, gelatenheid en frustratie geleid’, schrijven de ambtenaren.

Verscherpt toezicht

Niet van al deze besluiten, ook al zijn ze aangenomen, is duidelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn. De minderheid van vijftien raadsleden stemde mede om die reden tegen de begroting. Wethouder Felix van Beek waarschuwde al tijdens het debat dat het resultaat kan zijn dat Smallingerland onder verscherpt toezicht van de provincie komt.

De ambtenaren delen die zorg, maar schrijven ook dat de hele begrotingskwestie niet op zichzelf staat. ‘De wijze waarop de afgelopen periode voorstellen in de gemeenteraad worden behandeld, geeft onze organisatie het gevoel dat de inhoud er steeds minder toe doet.’

‘Trend’

Een ‘trend’, noemt de ambtelijke leiding dit. Niet feiten of ‘professioneel advies’ zouden de laatste tijd het debat bepalen, maar de ‘onderlinge verhoudingen’ binnen de Smallingerlandse politiek. Concrete voorbeelden noemt de brief niet. Feit is dat het pas aangetreden – en onpartijdige – zakencollege veel moeite moet doen om de eigen voorstellen door de raad te loodsen.

Op langere termijn zal de situatie ertoe leiden dat medewerkers van de gemeente opstappen, waarschuwen de briefschrijvers. ‘De politieke onrust, de bestuurlijke wisselingen en de vele opgaven trekken een zware wissel op de organisatie.’

Oproep

De ambtenaren doen een oproep voor een gesprek met de raadsleden, ook om van hen te horen wat zij vinden van de samenwerking met de gemeentelijke organisatie. ‘We hopen dat we daarna met elkaar het goede kunnen doen voor de mooie gemeente Smallingerland.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct