Foto

Raad Smallingerland is unaniem: spaar laagste inkomens

Foto ANP

Zeker, de uitgaven moeten omlaag in Smallingerland. Maar de minima mogen daar niet onder lijden. De gemeente zelf kan ook een duit in het zakje doen.

Met een unaniem aangenomen motie zette de gemeenteraad gisteren een streep door acht ton aan voorgestelde besparingen op het minimabeleid. Dat er fors moet worden bezuinigd kan de meerderheid begrijpen, maar de smalste beurzen in Smallingerland mogen daar niet opnieuw voor bloeden.

Het collegevoorstel om verder te korten op zaken als bijzondere bijstand en kindregelingen keert in november niet terug in de begroting. Ook in 2019 werd al bezuinigd op regelingen voor de laagste inkomens.

Meer richting

Sipke Hoekstra, die met het verdedigen van de perspectiefnota gisteren zijn laatste optreden als wethouder had in de politieke arena, had wellicht op meer richting gehoopt. Met de genoemde bezuinigingen en ‘herschikkingen’ in de nota wilde de raad namelijk niet akkoord gaan. Alleen voor het bezuinigingsbedrag van 5 miljoen kwam groen licht.

Waarop dan wel besparen? De fracties konden elkaar maar voor een deel vinden. Het digitaliseren van bouw- en milieudossiers vanwege de komende Omgevingswet zou ook acht ton kosten. Dat kan voorlopig wel even wachten, vinden de meeste partijen. Maar een door de PvdA ingediende motie om de OZB tegen het licht te houden, haalde het net niet.

Gemeentehuis buiten schot

Dat het college bij het zoeken naar bezuinigingen de eigen organisatie en de verbouwing van het gemeentehuis buiten schot laat, zint veel partijen niet. Karin van der Velde (CDA): ,,Onze gemeente zou het visitekaartje moeten zijn, niet ons gemeentehuis.” Aan de verbouwing is niet te ontkomen, vond wethouder Hoekstra, en zo royaal komt het niet met de werkplekken ,,Er wordt al rekening gehouden met deeltijd- en flexibel werken.”

Een extern bureau dat in opdracht van B en W bekeek op welke onderdelen de gemeente kan besparen, liet de ambtelijke organisatie daarbij buiten beschouwing. Dat ook hier alsnog onderzocht moet worden of het goedkoper kan, vindt nagenoeg de hele raad. Op voorhand al op de formatie bezuinigen ging ELP-voorzitter Yntze de Vries te ver, en ook beknibbelen op de verbouwing van het gemeentehuis is voor zijn fractie onbespreekbaar.

Flauw

Hoekstra ziet liever dat de raad eerst een gezamenlijke visie opstelt over wat voor gemeente Smallingerland wil zijn, voordat er bijvoorbeeld werkplekken worden geschrapt. ,,In bytsje flau”, vond FNP-er Durk Oosterhof. ,,Dat wie neffens my krekt de reden dat der hjir in kearntakendiskusje nedich wie.” Het college zou de raad bij zo’n discussie op weg helpen, maar kwam begin dit jaar naar eigen zeggen in tijdnood.

Aandacht heeft de raad ook voor Caparis, dat veel last heeft van omzetverlies door de coronacrisis. Smallingerland is met drie andere gemeenten eigenaar van de werkvoorziening. Bij het gunnen van opdrachten moet het college waar mogelijk ,,eerst aan Caparis denken”, vinden de partijen.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct