Onderzoek naar fietspont zonder schipper op pontjesroute Alde Feanen

Pont De Grietman bij de Veenhoop is ook onderdeel van de pontjesroute rond De Alde Feanen. FOTO GEMEENTE SMALLINGERLAND

Een nieuwe fietspont tussen De Wilgen en Opeinde moet de pontjesroute rond Nationaal Park De Alde Feanen uit gaan breiden.

De gemeente Smallingerland, provincie Fryslân en Innovatiecluster Drachten onderzoeken of het pontje zonder schipper kan gaan varen. Het idee van een autonome fietspont ontstond vorig jaar naar aanleiding van een studie van technasiumleerlingen van CSG Liudger.

Of het daadwerkelijk mogelijk is om zonder of met beperkte inzet van een schipper te varen moet blijken uit een haalbaarheidsstudie. In opdracht van de gemeente Smallingerland voert Marinminds uit Workum, die gespecialiseerd is in autonoom varen, de studie uit. Eind dit jaar worden de eerste resultaten van dit onderzoek verwacht.

De fietspont gaat onderdeel uitmaken van Waterfront Drachten en verbindt het Gaastereiland bij het Gaester Djip met Opeinde.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland