Onderzoek: Sportlaan beste plek voor nieuw zwembad Drachten

Zwembad De Welle in Drachten. FOTO JILMER POSTMA

De meeste geschikte plek in Drachten voor de nieuwbouw van zwembad De Welle is de Sportlaan.

Dat blijkt uit een locatieonderzoek dat de gemeente Smallingerland heeft laten uitvoeren door adviesbureau Sweco. Vergeleken met andere onderzochte plekken, zoals de Tussendiepen en de Noorderhogeweg, is de Sportlaan het meest aantrekkelijk voor bezoekers. De ‘sociale veiligheid’ is er het grootst en de locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De verhuizing van De Welle naar de Sportlaan heeft bovendien het ‘minst negatieve’ effect op het aantal bezoekers.

Het college wilde de rapportage eigenlijk pas na de zomer delen met de gemeenteraad. Eerst moet die een besluit nemen over de vorm van de nieuwbouw, en pas daarna waar het komt, vinden B en W. Maar om de raad goed te informeren ligt het onderzoek nu toch op tafel.

Geen genoegen met locatiestudie

Bekend is overigens al dat het college geen genoegen neemt met de locatiestudie, waar in 2018 mee is begonnen en die tussentijds zeker een keer of zes lijkt te zien herzien. Het college wil inmiddels ook laten onderzoeken op welke plek de bouw van een nieuw zwembad de grootste positieve effecten heeft op de directe omgeving, bijvoorbeeld extra investeringen uitlokt van ondernemers

Daarbij komt dat B en W sinds afgelopen zomer zelf de voorkeur geven aan een zwembad op de Tussendiepen. De nieuwbouw kan op die plek aanhaken bij de ontwikkeling van de waterrijke westkant van Drachten. Uit het Sweco-rapport blijkt dat de Tussendiepen al vroeg, in november 2018, aan het locatieonderzoek is toegevoegd.

Als het puur om het zwembad gaat, heeft de locatie Tussendiepen de een-na-beste papieren. De Sportlaan blijkt op alle punten steeds iets beter te scoren. De raad bespreekt de nieuwbouw de komende weken.