Onder 'hoge druk' antwoordt de wethouder: het betonpad door de Peinder Mieden kan uit

De Peinder Mieden in aanbouw. FOTO JILMER POSTMA

Of het een speciaal debat waard was, betwijfelt een deel van de Smallingerlandse gemeenteraad. Maar nu is wel duidelijk hoe het zit met de kosten van het betonpad door de Peinder Mieden.

Die meerkosten zijn gedekt, omdat er bij het bouwrijp maken van de groene woonwijk bij Opeinde een meevaller was van 3 ton. De raadsleden konden het maandagmiddag opmaken uit de gedetailleerde financiële informatie die het college rondstuurde, een paar uur voordat het betonpad onderwerp zou zijn van een spoeddebat.

Dat had de ELP aangevraagd om in een openbare vergadering antwoord te krijgen op schriftelijke vragen waar de fractie al zes weken op wachtte. Wethouder Maria le Roy zei vorige week dat de ambtenaren daar meer tijd voor nodig hadden.

Verontwaardiging

Dat een deel van de antwoorden de middag vóór het debat alsnog kwam, deed de verontwaardiging bij ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries alleen maar groeien. De cijfers die hij zag, waren al beschikbaar vóór het college in november bekendmaakte dat het halfverharde pad in de Peinder Mieden beton moet worden. Le Roy had dus eerder kunnen antwoorden, aldus de Vries: ,,De ELP wordt niet serieus genomen.”

Dat gevoel bedaarde na de verzekering van de wethouder dat dit echt niet zo was. ,,Vandaar dat we onder bijzonder hoge druk datgene wat wij kónden produceren, vandaag aan u aangeboden hebben.” Omdat de kavelverkoop in de duurzame wijk nog loopt, wilde het college de zaak eerst liever toelichten in een besloten vergadering. ,,Ook dat leren we: zoiets wordt alleen maar moeizamer als je ermee wacht. Dan krijg je verdenkingen die er niet in thuishoren. Dat vertroebelt de discussie.”

De eerste werkzaamheden aan het betonpad zijn al gestart. In 2024 draagt de gemeente het beheer van de Peinder Mieden over aan de bewoners. Tot die tijd loopt Smallingerland financieel, juridisch en fiscaal weinig risico, verzekerde Le Roy de raad maandag.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland