Inwoners Opeinde vragen gemeente plannen zonnepark in de ijskast te leggen

Foto Niels de Vries

Het lag hen al zwaar op de maag, maar nu laten inwoners van Opeinde de gemeente Smallingerland per brief weten dat ze een zonnepark ten zuiden van hun dorp voorlopig niet zien zitten. Ze vragen de gemeenteraad de plannen van de Duitse ontwikkelaar Kronos op te schorten.

De werkgroep Werkgroep Financiële Participatie Zonnepark Opeinde vindt dat ze te weinig, te onduidelijk en te laat informatie krijgen om goed te kunnen meepraten. ,,Het schuurt, het knijpt en het wringt.”

Ze stellen dat er meer en beter onderzoek nodig is om keuzes te maken en vragen meer openheid van Kronos. De werkgroep verzoekt de raad beslissingen rondom het zonnepark uit te stellen en voorbereidingen pas weer op te starten onder begeleiding van een onafhankelijk adviesbureau. De inwoners vragen ook meer tijd om advies in te winnen. Daarnaast wil de werkgroep kijken of het park er via een andere partij of met een eigen energiecoöperatie kan komen.

Een kleine twee weken geleden, tijdens de raadsvergadering, vroeg dorpsbelang al duidelijkheid over de financiële gevolgen voor bewoners die mede-eigenaar willen worden.

Lees ook | Nieuw zonnepark ligt Opeinde zwaar op de maag

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland