Het plan om de Smallingerlandse begroting te repareren met een meevaller uit het groenonderhoud charmeert de hele raad. Dat geldt niet voor het afvoeren van twee bezuinigingen.

Het besluit valt pas volgende week. Dinsdagavond werd echter al duidelijk dat de gemeenteraad graag de 100.000 euro, die Smallingerland overhoudt na contractonderhandelingen met Caparis , inzet om de begroting voor volgend jaar sluitend te maken. De gemeente ontsnapt in dat geval aan het verscherpte toezicht van de provincie .

Op dit punt krijgt het voorstel van burgemeester en wethouders, waar de partijen dinsdag over debatteerden, vrijwel zeker brede steun. Maar het college stelt tegelijk voor om twee taakstellingen die de raad heeft opgelegd – bespaar 4 miljoen euro op het sociaal domein en de ambtelijke organisatie – te schrappen.

Het CDA, een van de initiatiefnemers van die bezuinigingen, informeerde ernaar bij de provincie: is dat laatste wel nodig voor een sluitende begroting? ,,We krijgen tegenstrijdige berichten”, aldus fractievoorzitter Karin van der Velde. Mede-indieners ELP en VVD stelden ook vragen bij de noodzaak. Marco Molhoek (VVD): ,,Het zijn twee amendementen die met raadsmeerderheid zijn aangenomen.”

‘Goed gebaar’

Het zou een ,,goed gebaar” zijn, reageerde wethouder Felix van Beek. Omdat de bezuinigingen niet concreet zijn gemaakt, kan de gemeente er op korte termijn niets mee besparen. ,,We kunnen ze volgend jaar niet verzilveren. En we hebben nog een proces voor een kerntakendiscussie.”

Komend jaar begint de Smallingerlandse raad het langverwachte proces om te bepalen wat de gemeente echt zou moeten doen voor de inwoners en wat niet – en wat een en ander mag kosten. In die discussie komt het sociaal domein en de eigen organisatie ook aan bod, stipte Van Beek nog eens aan.

‘Niet behoedzaam’

Maar: een noodzaak om de 4 miljoen aan taakstellingen uit de begroting te halen is er niet, erkende de wethouder. ,,Maar daar straal je wel iets mee uit.” Van Beek ziet het niet als ,,behoedzaam begroten”.

Het CDA liet de vergadering even schorsen, maar kwam daarna niet met een voorstel om de twee bezuinigingen alsnog terug in de begroting te zetten. Niet uit te sluiten valt dat de vier fracties die de taakstellingen hebben ingediend, dat volgende week tijdens de besluitvorming alsnog doen. Op dat moment is er geen debat meer over mogelijk. Het is een route die partijen in de Smallingerlandse raad zelden gebruiken.

In de huidige begroting bedongen ELP, CDA, VVD en Smallingerlands Belang ook dat de gemeente veel minder geld reserveert voor wettelijke taken als de komende Omgevingswet of de energietransitie. Jouke de Jong (ChristenUnie) is verbaasd dat de provincie hier niet over gevallen is.

Struisvogelpolitiek

,,We spelen zo een enorme struisvogel. Ik verwacht dat de wethouder in het eerste kwartaal een verzoek bij de raad indient voor extra geld.” Wethouder Van Beek liet zich al ontvallen dat zo’n moment ,,wellicht heel snel” komt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct