Na de ophef, afgelopen zomer, over een mogelijke weg door de Banckspolder op Schiermonnikoog betrekt het college de inwoners meer bij de planvorming.

In juli waste de raad het college de oren vanwege de manier waarop de ideeën voor de uitbreiding van bedrijventerrein Melle Grietjespad en een weg door de aangrenzende Banckspolder tot stand waren gekomen. De eilanders waren daar niet goed bij betrokken, stelden de raadsleden. De informatie naar de inwoners moest duidelijker en alternatieven moesten worden onderzocht.

Het nieuwe plan van aanpak bevat onder meer een projectgroep, bestaande uit medewerkers van de gemeente, die meerdere alternatieven moet onderzoeken. Daarbij gaat het om oplossingen voor drie onderwerpen: de verkeersdrukte op de Middenstreek, de realisatie van een nieuwe busremise en de vraag naar bedrijfsruimte.

Voor de Middenstreek wordt ook gekeken naar een gedeeltelijke geslotenverklaring en een strikter ontheffingssysteem. Andere opties voor de busremise worden gecheckt bij de Knuppeldam, de veerdam, de huidige locatie en de oude brandweerkazerne. Voor extra bedrijfsruimte wordt ook de veerdam tegen het licht gehouden. Het college houdt tevens rekening met de ontdekking van nieuwe alternatieven.

Klankbordgroep en enquêtes

Om het draagvlak te toetsen komen er een klankbordgroep en drie enquêtes, over de drie vraagstukken. De klankbordgroep bestaat uit burgers en afgevaardigden van de middenstand, ondernemers, transporteurs, openbaar vervoer en VVV. Ook zitten er twee onafhankelijke deskundigen op het gebied van stedenbouw en verkeer in. De enquêtes zijn in te vullen door stemgerechtigde inwoners en eigenaren van huizen op het eiland.

De uitkomsten van de klankbordgroep en de enquêtes zijn niet bindend, maar worden door het college wel gebruikt bij de uitwerking van de uiteindelijke ‘denkrichting’. De gemeenteraad buigt zich daar vervolgens over, volgens de huidige planning in mei.

Manipulatie is risico

Het grootste risico van het project ligt volgens het college bij de enquêtes. Deelnemers kunnen de uitkomsten manipuleren door af te spreken wat er ingevuld wordt. Manipulatie kan zoveel mogelijk worden voorkomen, aldus het college, door de enquêtes anoniem te laten invullen en gebruik te maken van een deskundige op dit vlak.

Voor het plan van aanpak huurt de gemeente een externe projectleider in, ter waarde van 25.000 euro. Voor de enquêtes en de inhuur van deskundigen is nog eens 10.000 euro nodig. De gemeenteraad besluit dinsdag over het plan en het benodigde budget.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Schiermonnikoog
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct