Een plan van aanpak om burgers te betrekken bij drie ruimtelijke vraagstukken op Schiermonnikoog verdeelt coalitie en oppositie.

Nadat ruim een half jaar geleden bekend werd dat het college plannen voor een weg door de Banckspolder uit de kast heeft gehaald, is dit onderwerp een heet hangijzer op het eiland. Tegenstanders haalden 474 handtekeningen op, de raad vond dat het college de burgers beter had moeten informeren.

Dinsdagavond stemde de gemeenteraad over een plan van aanpak dat niet alleen de inwoners meer moet betrekken, maar ook andere oplossingen in beeld moet brengen. Oplossingen voor de verkeersdrukte op de Middenstreek, de realisatie van een nieuwe busremise en de vraag naar bedrijfsruimte.

‘In een denkrichting geduwd’

Het plan kon de goedkeuring van twee insprekers niet wegdragen. De rol voor de burger was nog steeds te beperkt en het plan van aanpak was een rechtstreekse route richting het scenario, dus met de weg door de Banckspolder, zoals het college het van meet af aan heeft gewild. Bovendien zou het college niet eerlijk zijn over de reden voor de weg: niet de verkeersveiligheid, maar de bouw van een busremise op bedrijventerrein Melle Grietjespad zou hiervoor de aanleiding zijn.

Atze Postma van oppositiepartij Ons Belang stond aan de kant van de insprekers. Hij herkende het signaal dat de eilanders ,,in een denkrichting worden geduwd’’. Het plan van aanpak doet onvoldoende recht aan de inwoners, zei Postma. In hoeverre telt hun inbreng mee? Ondertussen zoekt het college oplossingen voor problemen waarvan onzeker is of ze aantoonbaar zijn, zoals verkeersonveiligheid. ,,Dat is niet goed onderzocht’’, zei Postma.

Weinig gesproken, vooral geroepen

Klaas Kruiger van coalitiepartij Samen voor Schiermonnikoog (SvS) was zich ervan bewust dat er na de ,,ongelukkige start’’ wantrouwen bestaat rond de planvorming. Maar hij stelde ook vast dat er weinig gesproken wordt en vooral geroepen. Hij wilde meer dialoog om gezamenlijk tot een goed plan te komen, waarbij de exacte uitkomst minder uitmaakt. Om alle geluiden in de klankbordgroep te krijgen, zouden de drie politieke partijen elk enkele deelnemers kunnen vragen.

Wethouder Erik Gerbrands zei nogmaals dat het plan van aanpak slechts een eerste aanzet is. Hij stond open voor het idee dat de partijen burgers aandragen en wilde ook terugkomen op een suggestie van Ons Belang om raadsleden waarnemers te laten zijn in de klankbordgroep. Hij zegde toe dat burgers en raad tijdens het hele proces bijgepraat worden. De coalitiepartijen SvS en Schiermonnikoogs Belang stemden voor het plan van aanpak, waarmee het een meerderheid kreeg. Ons Belang bleef tegen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Schiermonnikoog
Waddengebied
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct