Petitie tegen einde schelpenpaden Schiermonnikoog

Archieffoto van een schelpenpad op Ameland. Foto archief LC Foto: Wietze Landman

Er is een petitie gestart voor het behoud van de schelpenpaden op Schiermonnikoog. Volgens Natuurmonumenten is de winning van schelpen echter niet duurzaam.

Initiatiefnemer van de petitie is Ed Kieckens uit Nieuwegein. Hij komt al veertig jaar op het eiland en is de beheerder van website Schierweb. ,,Het knerpen van de schelpen onder je fietsbanden hoort zo bij het eiland. Dat willen mensen gewoon niet kwijt.’‘ Donderdagochtend waren al zo’n 270 personen het met hem eens, gezien het aantal ondertekenaars.

Boswachter Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten op Schiermonnikoog is het met Kieckens eens dat het geknisper van schelpen bij het eiland hoort. ,,Dat geeft echt een vakantiegevoel.’‘ Maar desondanks zoeken de Waddeneilanden inderdaad naar een alternatief voor de gewaardeerde schelpenpaden. Het winnen van schelpen in de Waddenzee is namelijk niet meer van deze tijd, zegt Zwart.

‘Belastend voor Werelderfgoed’

,,Elk jaar wordt 600 hectare zeebodem omgeploegd om schelpen op te halen. Wij vinden dat we dat niet meer kunnen maken. Het is niet duurzaam. Het aantal schelpen is eindig. Bovendien worden ze eerst naar Zoutkamp gevaren en dan naar de eilanden, waar ze weer over de weg moeten worden vervoerd. Het is belastend voor het Werelderfgoed.’‘

Nog iets wat Natuurmonumenten anders tegen de winning van schelpen doet aankijken is de situatie van het eiland Griend. Daar is morfologisch onderzoek gedaan, waaruit bleek dat de aanwezigheid van schelpen het ‘wandelen’ van het eiland tegengaat. Het afbrokkelen van het vogeleiland is juist een punt van zorg voor Natuurmonumenten. Reden temeer om de schelpen te laten liggen.

Vervanging duurt nog even

Verder kost het onderhoud van de 40 kilometer aan schelpenpaden op Schiermonnikoog jaarlijks 40.000 euro. Elk jaar moeten de paden worden aangevuld en -gewalst. ,,Die kostenpost is wel iets waar we heel kritisch naar kijken.’‘ Maar volgens Zwart is het geld niet de aanleiding voor het zoeken naar alternatieven. ,,Dat is echt vanuit duurzaamheid ontstaan.’‘

Onder leiding van de gemeente Texel wordt bekeken wat voor soort paden de Waddeneilanden zouden kunnen krijgen. In Pesse zijn vormen van halfverharding bestudeerd, in Delfzijl is gesproken over het gebruik van slib voor fietspaden en het mengen van beton met schelpen is ook de revue gepasseerd. Zwart zou het trouwens toejuichen als er een alternatief gevonden wordt dat knispert onder de fiets.

Overigens duurt het nog wel even voordat de paden daadwerkelijk vervangen worden. Niet alleen is het verkenningsproces nog in volle gang, ook moet er worden gezocht naar financiering. ,,Een subsidie van het Waddenfonds is noodzakelijk.’‘

Garnalen- en schelpenhandelaar Matthijs van der Ploeg uit Zoutkamp laat weten dat hij het volstrekt oneens is met Natuurmonumenten. Hij levert de schelpen voor de fietspaden. Volgens hem klopt het niet dat er 600 hectare omgewoeld wordt, is de aanwas van schelpen groter dan wat er wordt weggehaald en zijn schelpenpaden de goedkoopste oplossing.

https://schelpenpadenschier.petities.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Schiermonnikoog
Waddengebied